Mål 1. Ingen fattigdom

Avskaffa fattigdom i alla dess former överallt.

Inom mål 1 Ingen fattigdom finns 7 delmål

Globalt Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom innebär även brist på frihet, inflytande, hälsa, utbildning och säkerhet. Det brukar kallas för multidimensionell fattigdom. Idag lever 1,3 miljarder människor i multidimensionell fattigdom och av dessa är hälften under 18 år. Brist på mat, sjukvård, säkerhet och rent vatten dödar tusentals människor varje dag, men det blir bättre och sedan 1990 har den extrema fattigdomen halverats. Mål 1 handlar om att avskaffa fattigdom i alla dess former och ge alla människor i världen chans till ett värdigt och tryggt liv.

Nationellt
Ur ett nationellt perspektiv berör mål 1 - Ingen fattigdom många delar av det svenska samhället. Inom ramen för målet finns prioriterade frågor och åtgärder som regeringen beslutat om. Bland annat rör dessa arbete för jämställda livsinkomster, minskade inkomstskillnader mellan kvinnor och män samt pensionsöverenskommelsen som innehåller insatser för att jämställda pensi¬oner och förstärka grundskyddet för de mest utsatta. En kvarts miljon människor är långvarigt överskuldsatta i Sverige och många lever under svåra ekonomiska förhållanden. Regeringens strategi mot överskuldsättning innehåller både förebyggande insatser och rehabiliteringsåtgärder. Utöver satsningar i Sverige finns även åtgärder i internationell kontext. Med det nya policyramverket för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd har regeringen skapat riktlinjerna för svenskt internationellt bistånd. Målsättningen är att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Regeringens mål för ramverket är att biståndet ska uppgå till 1 procent av bruttonationalinkomsten. Principerna om bistånds- och utvecklingseffektivitet är centrala för svenskt utvecklingssamarbete.

Lokalt
Kristianstads kommun
Att uppnå mål 1 i agendan är en stor utmaning och det finns ett omfattande arbete kvar att göra för både kommunen och samhället. Kommunens arbete kopplat till mål 1 är brett och berör flera av våra kommunala verksamheter. Nedan är ett par goda exempel på detta arbete.  

 • Mål 1 är en del av arbete och välfärdsförvaltningens huvuduppdrag men även andra förvaltningars verksamheter berörs målet. Arbete och välfärdsförvaltningen arbetar bland annat med projekt, exempelvis Lärlingsakademin där större delen får ett arbete efter utbildning.
 • På miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar Agenda 21-samordnaren med kommunens Fairtrade City-diplomering.

Skåne Stadsmission i Kristianstad
Skåne Stadsmission arbetar med människor som lever i utsatta livssituationer och erbjuder professionellt stöd såväl akut som långsiktigt. I Kristianstad driver Skåne Stadsmission Café David och Nattjouren.  Café David är en öppen mötesplats och ett café. Här erbjuds en lugn och trygg plats för människor som lever i hemlöshet, social utsatthet, människor med psykisk ohälsa och/eller aktivt missbruk. Café David erbjuder akut hjälp i form av mat, rena kläder, dusch- och tvättmöjligheter men även en social gemenskap.

Nattjouren i Kristianstad drivs i form av ett natthärbärge och har öppet 365 dagar om året. Här erbjuds också människor i hemlöshet en lugn och trygg plats. Nattjouren tillgodoser akut behov i form av mat, kläder, tvätt och duschmöjligheter samt en social gemenskap och en trygg sängplats för natten.

Vill du skänka kläder, skor, hemutrustning eller dylikt är du välkommen att lämna det på Café David på Norretullsvägen. Öppet måndag-fredag kl.10-14, lördag-söndag kl.10-12. Skåne stadsmission söker alltid volontärer till verksamheterna och vill du veta mer är du välkommen på besök.

Erikshjälpen second hand, Kristianstad
Erikshjälpen är en barnrättsorganisation som arbetar för att barn som lever i fattigdom och utsatthet ska få ett bättre liv. Erikshjälpen arbetar i 18 länder, inklusive Sverige, för barns rätt till utbildning, hälsa samt trygghet och skydd. Arbetet sker utifrån barnkonventionen tillsammans med lokala partnerorganisationer. I Sverige gör Erikshjälpen insatser för barn som lever i utsatta familjesituationer samt driver folkbildning och opinion för att främja barns rättigheter.

Inom Erikshjälpen finns Sveriges ledande second hand-verksamhet med ett 60-tal butiker och ett växande nätverk av samarbetspartners. Syftet med verksamheten är att samla in medel till Erikshjälpens olika projekt. Överskottet från Erikshjälpen Second Hand Kristianstad går till Erikshjälpens samt dess samarbetspartner Östermalmskyrkan i Kristianstads sociala och humanitära insatser. Genom Östermalmskyrkans fond ”En meningsfull fritid” stöttar butiken barn i Kristianstad kommun. Erikshjälpen Second hand i Kristianstad, som firar tio år i år, är också en plats som erbjuder social gemenskap och möjlighet till meningsfull sysselsättning efter egna förutsättningar, för den som vill hjälpa till som volontär och för den som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden.

House of Beatrice
House of Beatrice – HoB – är ett arbetsintegrerande socialt företag med verksamhet på Näsby i Kristianstad. Verksamheten tillhandahåller en beprövad pedagogik och verktyg så som språk och arbetsförberedande aktiviteter för att minska avståndet till arbetsmarknaden för personer som står utanför på grund av bristande språkkunskaper och vana av kulturen på den svenska arbetsmarknaden. Verksamhetens syfte är att integrera personer, huvudsakligen kvinnor, som står utanför arbetsmarknaden genom att erbjuda högkvalitativ språkträning och närhet till arbetsmarknaden genom arbetsförberedande aktiviteter, samt bidra till att bygga ett hållbart samhälle både för miljö och socialt. Idag har HoB 15 anställda och många tidigare anställda har gått vidare till andra arbetsgivare. Den årliga genomströmningen av deltagare är 130 varav 65 % går vidare till högre studier eller arbete.

Individ
Vad kan du som privatperson göra?

 • Handla Fairtrade eller motsvarande
  När du köper Fairtrade-produkter så bidrar du till hållbar handel och att de som tagit fram det du köper får en schysst ersättning för sitt arbete.
 • Engagera dig i en organisation
  Engagera dig i en organisation som syftar till att sprida kunskap om orsakerna bakom fattigdom eller som på olika sätt arbetar med insatser för att minska fattigdomen i världen.
 • Skänk till insamlingar
  Många organisationer har insamlingar för människor som har det svårt och tar emot donationer i form av kläder, mat och annat. Du har säkert något hemma som du kan bli av med – bidra med det du kan! Gå ihop med andra från din skola eller klass och gör en gemensam insamling.

Vad händer lokalt?

Erikshjälpen föreläsning
Erikshjälpen bjuder in till en föreläsning där de berättar om hur de arbetar och på vilka sätt de begränsar fattigdom och ger barn en bättre framtid. De bjuder på fika (anmäl dig gärna!). När: Onsdagen den 29:e januari kl. 15 – ca. 16 Vart: Karlsgatan 41, 291 59 Kristianstad Anmäl ditt deltagande till kristianstad@erikshjalpen.se . Vid frågor kan du nå Erikshjälpen på telefonnummer 044 785 96 00.

Wall of kindness
Den 10–16 februari anordnar Skånes stadsmission och Kristianstads kommun Wall of Kindness på Stora torg. Wall of kindness är ett välgörenhetsprojekt med fokus på hållbar konsumtion och social hållbarhet. Privatpersoner kan skänka jackor i två inredda containrar – allt under devisen "ta en jacka om du behöver - lämna en om du har över". Nytt för i år är att privatpersoner också kan lämna skor, vantar, mössor, skärp, halsdukar och andra kläder. Gå gärna dit och lämna!

Öppet Hus på House of Beatrice
Onsdagen den 29/1 13.30 - 15.30 är det start för första Öppet Hus på House of Beatrice 2020. Varmt välkomna att testa återbruk och testa att göra gör tygblommor av resttyger.  Adressen är Hyresgästföreningens lokaler på Albogatan 23.

Förhandstitt på House of Beatrice
Onsdagen den 5/2 är ni välkomna på en förhandstitt av House of Beatrice återbruksbutik på Ingelstadsgatan 24. Personal finns på plats mellan 13.30-15.30

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.