Glokala Sverige

2018 startade FN-förbundet i samverkan med SKL ett projekt för att utbilda och engagera kring Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner. Under året har tagits fram kommunikationsmaterial i samverkan med våra sju pilotdeltagare där Kristianstads kommun var en av deltagarna.

På sidan Glokala Sverige (länken nedan) hittar du mer information om projektet:

 • webbutbildning
 • inspirationsfilmer
 • fakta
 • frågor och svar
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.