Hållbar stadsutveckling på Näsby

Näsby är en stadsdel med stora utvecklingsmöjligheter. I ett pågående utvecklingsprojekt för stadsdelen samlas synpunkter och idéer från många håll. Du kan också dela med dig av dina tankar om hur Näsby kan utvecklas!

Just nu pågår bygget av ett nytt badhus på Näsby, och mer ska byggas framöver. Du kan se ett bildspel över vad som ska byggas på södra Näsby under länken vid Relaterad information.
Just nu pågår bygget av ett nytt badhus på Näsby, och mer ska byggas framöver. Du kan se ett bildspel över vad som ska byggas på södra Näsby under länken vid Relaterad information.

Kommunen bedriver ett utvecklingsarbete för stadsdelen Näsby. Kristianstad växer och ska vara en attraktiv kommun att bo och verka i. Det behövs kreativa miljöer och dynamiska platser där människor ska vilja bo, arbeta och vistas.

Näsby är en centrumnära stadsdel med stora möjligheter och ska bli ett modellområde för hållbar stadsutveckling, det vill säga både ekologisk och socialt hållbar utveckling. Utvecklingsarbetet utgår från de tre stadsbyggnadsmålen attraktiv stad, stad för alla och grönblå stad.

I samband med att Kristianstad kommun arbetar med ett stadsutvecklingsprojekt för Näsby, vill vi inhämta åsikter och erfarenheter från er som bor, arbetar och rör er i området till vardags.

Vi vill till exempel gärna få veta:

 • Vad upplever du som positivt i området idag och vad kan bli bättre?
 • Vilka platser i utemiljön använder du som bor i området mest? Var känner du dig trygg eller otrygg?
 • Vad behöver din förening eller näringsverksamhet för att kunna utvecklas i området?
 • Hur vill du att Näsby ska utvecklas i framtiden?

Vi tar emot dina åsikter och synpunkter på flera sätt, med ett upplägg som anpassas för att undvika smittspridning av covid-19. Tillfällen till drop in- dialoger har ordnats utomhus på olika platser inom stadsdelen. Du kan också lämna synpunkter via en digital enkät som vi kallar Digital medborgardialog om Näsby  till och med den 31 januari.

 Klicka på länken till den digitala medborgardialogen och lämna dina synpunkter i formuläret på webben för att vara med och påverka Näsbys utveckling.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.