Hållbar stadsutveckling på Näsby

Näsby är en stadsdel med stora utvecklingsmöjligheter. I ett pågående utvecklingsprojekt för stadsdelen samlas synpunkter och idéer från många håll. Du kan också dela med dig av dina tankar om hur Näsby kan utvecklas!

Just nu pågår bygget av ett nytt badhus på Näsby, och mer ska byggas framöver. Du kan se ett bildspel över vad som ska byggas på södra Näsby under länken vid Relaterad information.
Just nu pågår bygget av ett nytt badhus på Näsby, och mer ska byggas framöver. Du kan se ett bildspel över vad som ska byggas på södra Näsby under länken vid Relaterad information.

I samband med att Kristianstad kommun arbetar med stadsutvecklingsprojektet för Näsby, har vi inhämtat åsikter och erfarenheter från er som bor, arbetar och rör er i området till vardags.

Det vi har fått veta är:

 • Näsbys naturområden och rekreationsområden är mycket uppskattade och används i stor utsträckning. Det finns önskemål om skyltning och markering av gångstråk så att man lätt kan orientera sig i området.
 • Delar av Näsby upplevs som otryggt och de vi har pratat med efterfrågar fler trygga vuxna på området, men också mer trygghetsskapande åtgärder, samt trivselåtgärder.
 • Ungdomar efterfrågar framförallt fler ytor, både inomhus och utomhus, att vara på. Det kan handla om allt från spontanbasket, till att bara kunna sitta under ett tak och umgås med sina vänner.
 • Många vill även att trafiksituationen på Näsby ska bli bättre och att hastigheterna ska minska när man kör bil i området.
 • De som bor i området uppskattar småskaligheten och att stadsdelen ligger så nära stadens centrum.

Detta är ett axplock av all information vi har fått från barn, ungdomar, vuxna och seniorer som bor på området, eller som jobbar där. I mars kommer två slutrapporter som kommer att ge förslag på insatser för att göra delområde Näsby till en hållbar stadsdel, och i maj kommer en sammanställning av de två rapporterna presenteras för kommunstyrelsen, med förslag på prioriteringar.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.