Fairtrade City

Den 17 mars 2015 diplomerades Kristianstads kommun till en Fairtrade City. Det betyder att det finns ett antal butiker och caféer i kommunen där allmänheten kan göra ett etiskt val.

Flerfaldigt diplomerade

Sedan starten 2015 har kommunen fått diplom som Fairtrade City 2016, 2017 och 2018. Så här lät den första motiveringen:

"Stort grattis! Kristianstad uppfyller kriterierna för att bli en Fairtrade City. Ett imponerande informationsarbete pågår redan och det finns en ambitiös målsättning i kommunen. Diplomeringen ska ses som en början på en spännande och viktig resa, där olika aktörer samverkar för rättvis handel och etisk konsumtion. Förutsättningarna för det arbetet i Kristianstad börjar mycket bra, det ska bli roligt att följa ert arbete framöver."
Nicklas Lind
Fairtrade Sverige 

Vad innebär diplomet?

När du väljer Fairtrade-märkta produkter skapar du förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Fairtrade är en oberoende produktmärkning och din garanti för att en produkt uppfyller internationella Fairtrade-kriterier. Fairtrade Sverige är den svenska representanten i Fairtrade Labelling Organizations International, FLO.

• Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor
• Premier till investeringar i lokalsamhälle och verksamhet
• Barnarbete och diskriminering motverkas
• Demokratin och organisationsrätten främjas
• Miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas

Genom certifiering framhäver vi vår ståndpunkt vad gäller vår förståelse, medmänsklighet samt solidaritet med allt vad etisk handel står för. En diplomering innebär att kommunala verksamheter såväl som näringslivet, organisationer samt föreningar samarbetar. För att bli diplomerat måste visa kriterier uppfyllas.

 • Kommunen skall kunna erbjuda Fairtrade-märkta produkter eller motsvarande inom kommunens avtal. Samt anta en målsättning och handlingsplan för den offentliga etiska konsumtionen.
 • En styrgrupp från kommunen ska sättas samman med representation av aktörer från hela närsamhället, t.ex. näringsliv, handeln, frivilligorganisationer och politiker.
 • Beroende på kommunens invånarantal, ska dagligvaruhandeln samt stadens caféer och restauranger kunna erbjuda ett visst sortiment av Fairtrade-märkta produkter.
 • Ett visst antal lokala arbetsplatser ska servera Fairtrade-märkta produkter.
 • Styrgruppens främsta uppdrag är att arbeta aktivt med lokalt informationsarbete om rättvis handel, etisk konsumtion och upphandling.


Om Fairtrade


Varje gång du väljer Fairtrade-märkt bidrar du till att odlare och anställda kan förbättra sitt arbets- och levnadsvillkor. Så fungerar det inte med alla varor. Ju fler vi blir som visar omtanke när vi handlar, desto fortare kan de som odlar och producerar våra varor lämna fattigdomen bakom sig. Genom Fairtrade får människor i världens utvecklingsländer möjlighet att konkurrera på en internationell marknad. De får bättre villkor genom långsiktiga handelsavtal. De internationella Fairtrade-kriterierna innebär bland annat att odlaren får ett minimipris för råvaran. Samt säkerställer att anställd arbetskraft får avtalsenliga löner och förbättrade arbetsvillkor. Det skapar trygghet och möjlighet till utveckling. Utöver den högre betalningen får odlarna också en Fairtrade-premie. Den används till att utveckla lokalsamhället socialt och ekonomiskt. T ex i en ny skola, nya bostäder och hälsovård, eller investeringar i jordbruket. Beslutet för hur Fairtrade-premien ska användas tas gemensamt av odlarna, under demokratiska former.

Fairtrade handlar inte bara om att få en förbättrad ekonomisk situation. Kriterierna motverkar också barnarbete och diskriminering, samt främjar demokratin, organisationsrätten och miljöhänsyn i produktionen. Många av de produkter som är Fairtrade-märkta är dessutom ekologiska. Idag finns det ett brett utbud av Fairtrade-märkta produkter att välja bland. Exempel är kaffe, te, kakao, socker, kryddor, nötter eller honung.

Styrgruppen bör spegla en samhällelig mångfald med representanter från till exempel ideell sektor, företag, politiker, högskolor, folkhögskolor och kommunala tjänstemän.


Styrgruppen

 • Roland Sandelin, ordförande, politiker Socialdemokraterna
 • Beata Svensson, Agenda 21-samordnare, Kristianstads kommun
 • Emelie Nilsson, Ambassadörskontakt, privatperson
 • Christer Neideman, ledamot, Naturskyddsföreningen                                         
 • Jan Lindelöf, ledamot, FN-föreningen
 • Ing-Britt Petersson Nyholm, ledamot, FN-föreningen
 • Mats Ebenstrand, ledamot, privatperson
 • Jaromir Korostenski, ledamot, Näringslivet, Pallab AB
 • Sara Börjesson, ledamot, Regionmuseet, Café Miró
 • Anna Grönlund, ledamot, Näringslivet, In My Mango Tree
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.