Mobiltäckning

Digitalisering & IT-avdelningen har i samarbete med Renhållningen i Kristianstad under sommaren 2022 genomfört en egen oberoende mobiltäckningsmätning i Kristianstads kommun.

Mätningen har gjorts genom att använda mätutrustning på våra sopbilar som registrerat signalstyrkan i mobilnäten från de fyra största operatörerna. I kartan nedan visas utfallet av mätningen.

Se kartan i större format

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.