Torsdag 14/9

Torsdagens program fokuserar bland annat på kommunens miljömålsarbete. Du kan se en visning om djur i den svenska naturen som det gått mer eller mindre bra för. Sist på dagen berättar en författare om sin bok om människor som tvingas fly på grund av den globala uppvärmningen.

Hur planerar vi grönt och blått för en långsiktigt hållbar utveckling av kommunen?

Tid: 12.15 - 13.00
Plats: Regionmuseet, hörsal
Arrangör: Naturskyddsföreningen

Planeringsarkitekt Per Blomberg berättar om "Grön- och blåplanering" i Kristianstads kommun. Per Blomberg har varit ansvarig tjänsteman på kommunen för att ta fram en grönstrategi och en grönplan för kommunen. Grönstrategin är ett övergripande strategiskt dokument för alla vegetationsklädda och vattendominerande områden i kommunen. Grönplanen beskriver mer i detalj hur strategin skall genomföras. De behandlar rekreativa, estetiska, ekologiska och kulturhistoriska aspekter på kommunens park- och naturmiljöer. Grönstrategin har varit ute på remiss och skall upp för beslut under hösten. Grönplanen kommer att gå ut på remiss under hösten. I föreläsningen beskriver Per hur arbetet med att ta ett helhetsgrupp på park- och naturmiljöer gått till. Han tar också upp vad som är speciellt med Kristianstads kommun.

 

Kommunens arbete med miljömålen

Tid: 13.30 - 14.30
Plats: Regionmuseet, hörsalen
Arrangör: Miljö- och hälsoskyddsavdelningen

Kommunfullmäktige har antagit ett miljömålsprogram med mål och åtgärder för perioden 2016-2020. Miljömålen beskriver vad kommunen behöver göra för att förbättra miljösituationen och uppnå en hållbar utveckling. Föreläsningen innehåller en kort genomgång av alla 5 miljömålsområden. (Mångfalden i miljön, God vattenstatus, Giftfri och säker miljö, Hållbara bebyggelsemiljöer och Klimat och luft). Det blir mer ingående information om två av målen. (Giftfria och säkra miljöer och God vattenstatus).

 

Visning av Regionmuseets utställning "Vinnare och förlorare i svensk natur"

Tid: 14.30
Plats: Regionmuseet, tredje våningen
Arrangör: Naturskyddsföreningen, Regionmuseet

Djurvärlden förändras hela tiden. Några arter vinner, andra förlorar. Ibland beror det på oss människor, ibland på andra faktorer. Utställningen illustreras med 40 fantastiska bilder tagna av 34 av Sveriges främsta naturfotografer. Utställningen visas och kommenteras av Christer Neideman och Anna Hadders.

 

Framtid genom kvinnor

Tid: 15.30-16.30
Plats: Regionmuseet, hörsal
Arrangör: Framtidsveckan, In My Mango Tree

Kvinnor i företag, nätverk och hållbar samhällsutveckling – exempel och förebilder från Afrika till Sverige. Anna Grönlund är biolog med många års erfarenhet av samhällsplanering, både i Sverige och Afrika. Hon stödjer kvinnliga företagare och nätverk i södra Afrika genom sitt företag In My Mango Tree.

 

Ur askan – om människor på flykt i en varmare värld

Tid: 18.30 - 20.00
Plats: Regionmuseet, hörsal
Arrangör: Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet

Shora Esmailian har skrivit boken "Ur askan - om människor på flykt i en varmare värld". Med hjälp av bilder från sina resor talar hon om boken och hur människor redan i dag flyr på grund av den globala uppvärmningen. Frågestund efteråt.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.