Onsdag 18:e september

FRAMTIDSVECKAN

Stadsbyggnadsverkstad 
Mer stad - men av vad?

Tid: 9.30-16.30
Plats: Kulturkvarteret, Kristianstad
Arrangör: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Nu är det snart dags för den 3:e upplagan av samhällsbyggnadsverkstaden. Det kommer bli en dag fylld med inspiratörer, debattörer och framtidsspanare. Det är ett unikt tillfälle där fokus ligger på de samhällsbyggnadsfrågor som finns inom miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och Kristianstads kommuns uppdrag. Vi kallar dagen för "verkstad" då intentionen är att vi skall gå från ord till handling. De föregående åren har haft tema "Mer stad - men var" samt " Mer Stad - men hur". I år är det dags för den tredje delen nämligen "Mer stad - men av vad". Vi kommer under dagen diskutera vilket material som framtidens stad kan vara byggd av. Men också hur vi ur ett miljömedvetet perspektiv kan återbruka. 

Dagens moderator är Håcan Nilsson. Han har intervjuat otaliga personer med kända namn som exempelvis Janne Andersson, Tina Nordström, Per Bolund och Filippa Reinfeldt för att nämna några. Dagens gäster:
Karin Torstesson
- Karin arbetar som landsbygdsutvecklare på Falkenbergs kommun. Hon har varit med och utvecklat arbetsmetoden "Lev din dröm FBG" som har fått stor nationell spridning. I metoden ingår hur man genom att väcka obebodda fastigheter till liv.
Erik Jungstedt
- Erik är doktorand på KTH inom divisionen Biokompositer. Där forskar han om mekaniska mekanismer hos genomskinliga träkompositer. D v s genomskinligt trä och vad det finns för och nackdelar jämfört med vanligt trä. Forskningsprojektet ingår i Wallenberg Wood Science Center (WWSC).
Peter Holmdahl
- Peter är delägare i företaget House of Hemp som specialiserar sig på att sälja hampakalk som isolering till alla sorters byggnader. Detta naturmaterial passar perfekt i både nybyggen och för renovering av gamla och historiska byggnader. Drivkraften är att få byggbranschen att använda mer hälsosamma, miljövänliga och hållbara material.
Jens Erneholt WSP
- Jens kommer från Sveriges träbyggnadskansli och vurmar mycket för träets olika kvaliteter och möjligheter när det kommer till byggnationer. Sveriges Träbyggnadskansli verkar för att moderna träbyggnader ska användas i högre utsträckning på den svenska byggmarknaden.
Sofia Meurk
- Sofia arbetar med hållbarhet genom att återbruka. Hon driver företaget Omreda som hjälper organisationer och verksamheter med att ta fram hållbara renoveringsalternativ till riv-ut-allt-in-med-nytt. Tillsammans med fastighetsägaren inventeras och identifieras befintliga värden och hur dessa kan maximeras på mesta och bästa hållbara sätt.
Mårten Svensson
- Mårten arbetar som byggprojektledare vid förvaltningen C4 Teknik, Kristianstads kommun. Mårten kommer att berätta mer om kommunens arbete med att bygga miljöcertifierat. 
Länken till hemsidan nedan...

 

Workshop i redesign med Röda Korsets sygrupp

Tid:11.00-16.00
Plats: Röda Korset, Västra Storgatan 51, Kristianstad
Arrangör:
Röda Korset

Välkommen att vara med och återbruka textil; sy om, sy nytt eller laga. Medlemmar ur redesign-gruppen och symaskiner finns på plats för att hjälpa dig. Ta med eget material eller hitta hos oss, kostnadsfritt att delta. Lokala utställare finns på plats för att inspirera dig att återbruka prylar till konst eller nya bruksföremål. Drop in: 18-19/9 kl. 11-16. Café finns i anslutning till workshop. Kontaktperson: Jeanette Oredsson tel. 044-100955

 

30 år i Vattenrikets våtmarker

Tid: 12.15
Plats: naturum, Kristianstad
Arrangör: naturum Vattenriket

Hans Cronert har arbetat med Vattenrikets våtmarker i 30 år. Igenvuxna strandängar blev fågelparadis. Men under senare år har nya utmaningar tillkommit.

 

Öppet Hus i Östermalmskyrkan med SFi-Hyllie Park, Mötesplats Östermalm och Språkcafé

Tid: 13.00-19.00
Plats: Östermalmskyrkan
Arrangör: Östermalmskyrkan, SFI-Hyllie Park, Mötesplats, Språkcafé

Det ska finnas flera olika praktiska inslag som besökare kan ta del av. Välkommen!

 

Glorientering - Agenda 2030

Plats: Tivoliparken
Arrangör: Agenda 21

Glorientering är en orientering med sjutton kontrollstationer där var och en representerar ett globalt mål. Varje kontroll har en bokstav. Placera dem i rätt ordning och klura ut lösenordet.  Vykorten som hör med uppdraget finns på Naturum eller Medborgarcenter. På vykorten finns det koordinater (kan uteslutas) och plats att skriva de bokstäver som bildar lösenordet. Det är en utomhusaktivitet som passar de flesta åldrar. Länken till Glorienteringens hemsida finns nedan.  

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.