Framtidsveckan, 17-23 september

Framtidsveckan, 17-23 september, genomförs av föreningar och organisationer i Kristianstads kommun tillsammans med Agenda 21. Under veckan kan du ta del av en mängd olika spännande föreläsningar under temat hållbar omställning.

Vad vill vi med årets Framtidsvecka?

Vi vill bidra till omställning till en hållbar utveckling globalt och i Kristianstad; staden, stadsdelarna och basorterna. En ekonomiskt, socialt och miljö-/klimatmässigt omställning med praktisk demokrati och delaktighet som grund. Vi vill påverka och ge visioner och praktiska exempel om hur ett långsiktigt hållbart Kristianstad kan utvecklas. Där är föreningslivet och kommunen är en viktig del. Liknande ”Framtidsveckor” genomförs på flertalet orter i Sverige. 

Under Framtidsveckan fokuserar vi på hela kommunen som en hållbar kommun, ekonomiskt, miljömässigt, socialt och demokratiskt. Plattform för årets Framtidsvecka är Agenda 2030 - FNs 17 globala hållbarhetsmål som myndigheter, kommuner, näringsliv, universitet och högskolor samt civilsamhället ska arbeta med, för att uppnå 2030.

 

Vilka vänder vi oss till?

Vi vänder oss till medborgarna i Kristianstads kommun, särskilt unga, till föreningslivet, till kommunpolitiker och tjänstemän, myndigheter, näringsliv, skola och högskola.

När, var och hur vill vi ordna Framtidsveckan?

Den 17-23 september arrangerar vi Framtidsveckan med bas på Regionmuseet.  Framtidsveckan genomförs också på andra ställen i kommunen och under söndagen är det fokus på orter utanför själva staden. Veckan innehåller praktiska erfarenheter och exempel på hur en hållbar utveckling kan ske men också föreläsningar, utfrågningar av politiker, filmvisningar, och kulturinslag.

Vad händer nu?

Planeringen är i full gång med en utsedd styrgrupp som drivande kraft. Vi har förhoppningen att ett stort antal föreningar och organisationer vill medverka aktivt. Styrgruppen står för lokaler, marknadsföring och viss ekonomi, men initiativ och aktiviteter kommer underifrån.

Vilka är vi?

Vi som just nu står bakom Framtidsveckan 2018 är föreningar och studieförbund i Kristianstad som aktivt vill bidra till ett långsiktigt hållbart Kristianstad. Vi vill arbeta med frågor som gäller miljön och klimatet, samt den sociala delen av hållbarhet, delaktighet och demokrati. Vi jobbar också med frågor som gäller hur en hållbar ekonomi kan utvecklas som inte slösar med naturens resurser och som tillvaratar alla mänskliga resurser. Vi samverkar aktivt med Agenda 21 i kommunen men också med Högskolan Kristianstad.

Framtidsveckans styrgrupp

 • Naturskyddsföreningen, kontaktperson: Christer Neideman; Christer.neideman@naturskyddsforeningen.se
 • ABF Skåne Nordost, kontaktperson: Ulf-Peter Honoré; Ulf-peter.honore@abf.se
 • Studiefrämjandet, kontaktperson: Liz Sandgren; Liz.sandgren@studieframjandet.se
 • Folkuniversitetet, kontaktperson: Louise Eriksson; Louise.eriksson@folkuniversitetet.se
 • Sensus, kontaktperson: Anna Ferrington; anna.ferrington@sensus.se
 • NBV, kontaktperson: Cecilia Nylén Andersen; cecilia.n.andresen@nbv.se
 • Oppmanna-Vånga Hembygdsförening, kontaktperson; Solvig Oredsson; solvig.04499046@telia.com
 • FN-föreningen, kontaktperson: Jan Lindelöf, tel 0727-124513; jan.lindelof@telia.com
 • Högskolan Kristianstad, kontaktperson; Karin Alm, tel 044 250 31 27; karin.alm@hkr.se
 • Agenda 21 i Kristianstads kommun, kontaktperson; Beata Svensson, tel 044-135240;  beata.svensson@kristianstad.se 

 
Sparbanksstiftelsen 1826, utdelning av checken.
 
Deltagare i Framtidsveckan.

 

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.