Framtidsveckan

Framtidsveckan är en aktivitet som genomförs av föreningar och organisationer i Kristianstads kommun i samverkan med Agenda 21, för en hållbar omställning.

Vad vill vi med på årets Framtidsvecka?

Vi vill bidra till omställning till en hållbar utveckling globalt och i Kristianstad (staden, stadsdelarna och basorterna) – ekonomiskt, socialt och miljö-/klimatmässigt med praktisk demokrati och delaktighet som grund.

Vår plattform är Agenda 2030 – FNs globala hållbarhetsmål som antogs 2015. Lokalt vill vi påverka så att Kristianstads vision 2030 – ”Vi lyfter tillsammans” inklusive den strategiska färdplanen 2020, vad gäller hållbarhet blir verklighet.

Vi vill påverka och ge visioner och praktiska exempel om hur ett långsiktigt hållbart Kristianstad kan utvecklas där föreningslivet och kommunen är en viktig del. Liknande ”Framtidsveckor” genomförs på flertalet orter i Sverige.

Vilka vänder vi oss till?

Vi vänder oss till medborgarna i Kristianstads kommun, särskilt unga, till föreningslivet, till kommunpolitiker och tjänstemän, myndigheter, näringsliv, skola och högskola.

När, var och hur vill vi ordna Framtidsveckan?

Den 11-17 september arrangerar vi Framtidsveckan med bas på Regionmuseet men med invigning på Högskolan. Framtidsveckan genomförs också på andra ställen i kommunen och under söndagen är det fokus på orter utanför själva staden. Veckan innehåller praktiska erfarenheter och exempel på hur en hållbar utveckling kan ske men också föreläsningar, politikerutfrågningar, filmvisningar, och kulturinslag.

Vad händer nu?

Planeringen är i full gång med en utsedd styrgrupp som drivande kraft och med förhoppningen att ett stort antal föreningar och organisationer aktivt vill medverka. Styrgruppen står för lokaler, marknadsföring och viss ekonomi men initiativ och aktiviteter kommer underifrån.

Vilka är vi?

Vi som just nu står bakom Framtidsveckan 2017 är föreningar och studieförbund i Kristianstad som aktivt vill bidra till ett långsiktigt hållbart Kristianstad. Både vad det gäller miljön och klimatet, den sociala delen av hållbarhet, delaktighet och demokrati samt hur en hållbar ekonomi kan utvecklas som inte slösar med naturens resurser och som tillvaratar alla mänskliga resurser. Vi samverkar aktivt med Agenda 21 i kommunen men också med Högskolan Kristianstad.

Framtidsveckans styrgrupp

 • Naturskyddsföreningen, kontaktperson: Christer Neideman; Christer.neideman@naturskyddsforeningen.se
 • ABF Skåne Nordost, kontaktperson: Ulf-Peter Honoré; Ulf-peter.honore@abf.se
 • Studiefrämjandet, kontaktperson: Liz Sandgren; Liz.sandgren@studieframjandet.se
 • Folkuniversitetet, kontaktperson: Louise Eriksson; Louise.eriksson@folkuniversitetet.se
 • Sensus, kontaktperson: Anna Ferrington; anna.ferrington@sensus.se
 • Oppmanna-Vånga Hembygdsförening, kontaktperson; Solvig Oredsson; solvig.04499046@telia.com
 • FN-föreningen, kontaktperson: Jan Lindelöf tel 0727-124513;  Jan.lindelof@telia.com
 • Högskolan Kristianstad, kontaktperson; Malin Malmsten; Malin.malmsten@hkr.se
 • Agenda 21 i Kristianstads kommun, kontaktperson; Beata Svensson, tel 044-135240;  Beata.svensson@kristianstad.se 
Deltagare i Framtidsveckan.
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.