Glorientering

Glorientering är en orientering med sjutton kontrollstationer där var och en representerar ett globalt mål. Varje kontroll har en bokstav. Placera dem i rätt ordning och klura ut lösenordet.

Glorientering syftar till att öka medvetenheten och kunskapen om de globala målen som är en del av Agenda 2030. Det är en slags orientering där du letar upp 17 kontroller som var och en representerar ett globalt mål. På varje kontroll finns en bokstav. Genom att placera dem i rätt ordning bildas ett lösenord som är kopplat till hållbarhetsarbete. Det är en utomhusaktivitet som passar de flesta åldrar och finns placerat i Tivoliparken i Kristianstad.

Så här går det till

  1. Knappa in skyltens koordinat på en karta i mobilen eller i din dator. Eller så letar du upp de 17 små skyltarna i Tivoliparken utan hjälp av kartan. (se länken nedan, Glorientering)
  2. Hitta skyltarna.
  3. Notera den bokstav som finns på respektive skylt. Placera bokstäverna  i rätt ordning (1-17) och läs lösenordet.

Koordinater finns att hämta på "glorientering" (se länk under relaterad information). Under relaterad information kan du även hitta annan intressant läsning om Agenda 2030.

Vad vinner man?

Vinsten är att du kommer lära dig mer om de globala målen samtidigt som du kommer ut i naturen, får motion och frisk luft. Viktiga steg mot en hållbar framtid.

 

Skolor

Om du som lärare tänker undervisa om Agenda 2030 och de 17 globala målen så kan elevernas kunskap byggas upp på ett roligt sätt - genom Glorientering!

Glorientering är en orientering där eleverna ska hitta sjutton små metallskyltar som finns gömda i Tivoliparken. Varje skylt motsvarar ett mål och på skylten finns en bokstav. De sjutton skyltarna/bokstäverna bildar tillsammans ett lösenord. Intresserade skolklasser i Kristianstads kommun kan inleda sitt arbete med att kostnadsfritt beställa de vykort som hör samman med Glorienteringen. På vykorten finns det koordinater och plats att skriva de bokstäver som bildar lösenordet. Maila din förfrågan om vykorten till beata.svensson@kristianstad.se

Vykorten kan sedan skickas till andra klasser, vänner eller släktingar för att sprida information om Agenda 2030. Glorientering passar alla åldrar och det är läraren själv som bestämmer hur Glorienteringen integreras i undervisningen och hur kunskapen kan utvecklas därefter. På de länkar som finns på kommunens hemsida om Agenda 2030 hittar du mer information.
Lycka till!

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.