Så mår våra vatten

För att följa utvecklingen i havet, sjöar och vattendrag samarbetar i kommunen med olika aktörer. Det innebär till exempel att provtagningar görs i Hanöbukten och åarna i kommunen.

Provtagning och inventeringar är viktiga för att följa utvecklingen i hav och vattendrag.
Provtagning och inventeringar är viktiga för att följa utvecklingen i hav och vattendrag.

Miljön i kommunens sjöar, åar och kustvatten undersöks i första hand genom fyra vattenvårdsförbund:

 • Kommittén för samordnad kontroll av Helge å
 • Skräbeåns vattenvårdskommitté
 • Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten
 • Österlens vattenråd

Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten, Skräbeåns vattenvårdskommitté och Österlens vattenråd har egna webbplats med resultat och rapporter. 

Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten är en sammanslutning av sju kommuner, två industrier, tre vattendragsförbund och en hamn. Förbundets syfte är att övervaka miljön i        västra Hanöbukten. Det sker i samarbete med Blekingekustens vattenvårdsförbund. Tillsammans med Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten har vi de senaste åren genomfört undersökningar av bottnarna i västra Hanöbukten. Utöver provtagning av vattenkvalitet har extra insatser gjorts genom provfiske och planktonundersökningar. Flera provfisken har genomförts längs med kusten i olika omgångar. Resultaten visar att fiskarna har få sårskador, vilket är bra. Däremot är det ont om stor fisk. Under 2017 kommer vi att se över möjligheterna att göra mätningar av mikroplast i havet, både i vattnet och i organismer.

Du kommer att kunna läsa om en del av resultaten från olika provtagningar i Miljöbarometern, när den publiceras.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.