Hav och kust

Kusten och havet är en stor tillgång för kommunen. De långa stränderna lockar till badliv, fiske och båtliv. Hur Hanöbukten mår har stor betydelse för många!

Stora delar av kommunens östliga sida gränsar till havet från Juleboda i söder till Tosteberga i norr. Kustlinjen är cirka 35 km lång. Kusten och den kustnära miljön i kommunen har stora naturvärden med bland annat flera naturreservat. Ett exempel är Äspet som är ett stort sammanhängande strand- och vattenområde med ett rikt fågelliv.

De sandiga markerna som karaktäriserar stora delar av kommunen övergår vid kusten till ett dynlandskap. Där finns de långa obrutna sandstränderna och sanddynerna. Dynlandskapet är längs stora sträckor beklätt med gles och mager tallskog. Tallskogarna har ett välutvecklat moss- och lavsamhälle med flera mer eller mindre sällsynta arter. Några exempel är liten sandlilja och den skygga nattskärran.

Från Fårabäck till Blekingegränsen övergår naturen från tall bevuxna dyner till ett landskap mer präglat av stenbundna betesmarker. Här börjar även Skånes enda skärgård göra sig påmind med flera öar och skär. Det variationsrika landskapet hyser många naturvärden till exempel är flera av öarna och dess omgivningar viktiga lokaler för häckande fåglar. Under ytan finns också ålgräsängar som är värdefulla uppväxtområden för fisk.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.