Hav och kust

Kusten och havet är en stor tillgång för kommunen. De långa stränderna lockar till badliv, fiske och båtliv. Hur Hanöbukten mår har stor betydelse för många.

Stora delar av kommunens östliga sida gränsar till havet från Juleboda i söder till Tosteberga i norr. Kustlinjen är cirka 35 km lång. Kusten och den kustnära miljön i kommunen har stora naturvärden med bland annat flera naturreservat. Ett exempel är Äspet som är ett stort sammanhängande strand- och vattenområde med ett rikt fågelliv.

De sandiga markerna som karaktäriserar stora delar av kommunen övergår vid kusten till ett dynlandskap. Där finns de långa obrutna sandstränderna och sanddynerna. Dynlandskapet är längs stora sträckor beklätt med gles och mager tallskog. Tallskogarna har ett välutvecklat moss- och lavsamhälle med flera mer eller mindre sällsynta arter. Några exempel är liten sandlilja och den skygga nattskärran.

Från Fårabäck till Blekingegränsen övergår naturen från tall bevuxna dyner till ett landskap mer präglat av stenbundna betesmarker. Här börjar även Skånes enda skärgård göra sig påmind med flera öar och skär. Det variationsrika landskapet hyser många naturvärden till exempel är flera av öarna och dess omgivningar viktiga lokaler för häckande fåglar. Under ytan finns också ålgräsängar som är värdefulla uppväxtområden för fisk.

Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten

Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten är en sammanslutning av sju kommuner, två industrier, tre vattendragsförbund och en hamn. Förbundets syfte är att övervaka miljön i västra Hanöbukten. Det sker i samarbete med Blekingekustens vattenvårdsförbund. Tillsammans med Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten har vi de senaste åren genomfört undersökningar av bottnarna i västra Hanöbukten. Utöver provtagning av vattenkvalitet har extra insatser gjorts genom provfiske och planktonundersökningar. På vattenvårdsförbundets hemsida finns mer information och i miljöbarometern kan du läsa om en del av resultatet från olika provtagningar. Länkar hittar du under Relaterad Information.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.