Fiske

I kommunen finns fina möjligheter till fritidsfiske i både hav, vattendrag och sjöar. Du kan bland annat köpa fiskekort på naturum Vattenriket.

Det finns variation i möjligheterna för fiske i sjöar som Ivösjön och Immeln, men också i åarna och i havet. Det finns flera olika fiskevårdsområden i kommunen. Här är några exempel:

Nedre Helgeåns fiskevårdsområde

Nedre Helgeåns fiskevårdsområde är Skånes största och omfattar i stort sett samma område som Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. Fiskevårdsområdet sträcker sig från Torsebro via Araslövssjön och Hammarsjön, vidare mot Härnestad, där ån förgrenar sig. En gren rinner mot Åhus, där den mynnar i Åhus hamn. Den andra grenen passerar Yngsjö och mynnar ut i Gropahålet. De nedersta 10 kilometerna av Mjöån ingår också i fiskevårdsområdet.

Området är ett av de två artrikaste i Sverige. Här finns minst 36 dokumenterade fiskarter. Gädda, abborre, havsöring, lax och gös samt olika karpfiskar är de för sportfisket mest intressanta arterna. Alla som vill fiska inom området har möjlighet till detta genom att skaffa fiskekort. 

Immelns fiskevårdsområde

Immeln är en stor sjö med ett stort antal vikar och öar. I sjön finns bland annat abborre, braxen, gädda, sik och öring. 

Ivösjöns fiskevårdsområde

I området ingår Ivösjön och Levrasjön. Ivösjön är känd för ett mycket storvuxet abborrbestånd som lever på de stora norsstimmen som simmar i sjön. Andra exempel på fiskarter är gös, gädda, lax, öring, lake och ål.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.