Tosteberga ängar

Reservatet är beläget vid Skånes enda skärgård. Under våren och försommaren praktfulla blomsterängar och rikt fågelliv.

Strandängarna betas i Tosteberga. Foto: Per Blomberg
Strandängarna betas i Tosteberga. Foto: Per Blomberg

Tosteberga ängar – beteshävdade ängar med tillhörande blockrik strand

Tosteberga ängar bjuder på en fantastisk vy över ett småskaligt änglandskap med stenmurar. På grund av att ängarna hävdas med bete bjuds det på en rik flora både under våren och sommaren. Går du mot kusten träffar du på en blockrik strand med ett rikt fågelliv, så glöm inte kikare! Ett annat tips är att ta med fika, för här finns gott om plats att lägga ut filten på.

Ta sig hit

  • Kollektivt Regionbuss 558 från Kristianstad till Nymölla centrumhuset och sedan gå/cykla ca 3km söderut på Tostebergavägen. Därifrån finns det skyltat till Tosteberga ängar åt vänster/öster.
  • Bil Från Nymölla följer du Tostebergavägen ca 3km, därifrån svänger du vänster/österut för att komma till parkering. Det finns skyltar till Tosteberga ängar. Från Trolle Ljungby följer du Tostebergavägen österut, mot och förbi Tosteberga. Det finns skyltar till Tosteberga ängar från denna väg.
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.