Kjugekull

Sydväst om Ivösjön ligger ett spännande naturområde vid Kjugekull.

Kjugekull – Ett kuperat landskap med bokskog, vårblommor, hagmarker och bouldering

Kjugekull är ett varierande område med gles och krokig bokskog samt öppna hagmarker. Området är kuperat och stora stenblock inbjuder till så kallad bouldering. Det finns även en utsiktsplats och under våren och försommaren spirar vårblommor och bokskogens nya vackra blad. På parkeringen finns ett utemuseum som beskriver platsens geologiska historia samt flora och fauna på ett pedagogiskt sätt.

Ta sig hit

  • Kollektivt Kjugekulls parkering är tillgänglig via regionbuss 557 från Fjälkinge. Du går av vid hållplatsen Kiaby Kjugevägen och därifrån kan du cykla eller gå ca 1,5km. Följ brun skylt "Kjugekull".
  • Bil Från Kiaby kör du mot Bäckaskogs slott och tar avfart till höger och sedan första vägen till vänster. Följ brun skyltning "Kjugekull".  Från Bäckaskogs slott kör du mot Kiaby och tar av mot vänster och sedan första vägen till vänster. Följ brun skyltning "Kjugekull".
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.