Gyetorpskärret - ett av våra finaste rikkärr!

Har du någonsin sett en blomma som ser ut som en fluga? I den nordöstligaste kanten av Kristianstads kommun kan du uppleva just detta. Ett stenkast från havet välkomnar Gyetorpskärret dig till vandring med sin stora artrikedom i orkidéernas land.

Flugblomster i Gyetorp. Foto: Christer Neideman, Sländan
Flugblomster i Gyetorp. Foto: Christer Neideman, Sländan

Strax norr om naturreservatet Tosteberga ängar intill havet ligger Gyetorpskärret. Det är ett rikkärr, en typ av myr som är rik på mineraler. Kärret har en mycket artrik flora och är känt för sina orkidéer ända sedan 1800-talet. Kärret är den största av fyra kända lokaler med flugblomster i Skåne. Det finns dessutom andra orkidéer som kärrknipprot, nattviol, honungsblomster, ängsnycklar och brudsporre.

Orkidéer ställer specifika krav på sin växtmiljö och är därför känsliga för förändringar. De är dessutom vackra och populära, vilket gjort dem utsatta för plockning och uppgrävning. På grund av detta är alla Sveriges orkidéarter fridlysta.

Gyetorpskärret är drygt 5 hektar stort. Det är ett av de största och mest värdefulla rikkärren i Skåne. Det finns cirka 150 rikkärr i Skåne på sammanlagt 115 hektar. Fem hektar är med andra ord en stor yta i sammanhanget. 

Vad är ett rikkärr?

Rikkärr är våra allra artrikaste våtmarker. Ett rikkärr karakteriseras av att det är näringsfattigt men har en hög förekomst av mineraler, vanligtvis kalk. I rikkärren finns en unik flora och fauna med många hotade arter som anpassat sig till denna miljö. I Sverige finns det mer än 160 rödlistade arter som är knutna till rikkärren. Ungefär 70 av arterna är hotade. 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.