Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.

Besöksmål i andra områden

Utöver de besöksplatser och upplevelser som finns inom Kristianstads Vattenriken finns det fler platser att upptäcka och njuta av. Några exempel är Kjugekull och Ivöklack vid Ivösjön och områden vid Immeln.

Här kommer vi att lägga in tips på olika utflyktsmål med fin natur.

Ivö klack – En geologisk tidsresa i Kristianstads kommun

Ivö klack, som blev naturreservat 2016, ligger på den norra delen av Ivön. Här finner du skogsområden med framförallt bok men även ek tillsammans med ovanliga arter av snäckor, mossor och svampar. Förutom en rik biologisk mångfald hittar du utsiktsplatser och ett brott där kalk och kaolinlera bröts mellan 1880-talet till 1960-talet. I detta brott kan du själv hitta fossil från t.ex. musslor, snäckor, ostron och rörformade bläckfiskskal (belemniter). Själva reservatet sträcker sig ut i Ivösjön som är Skånes största sjö. Hela området runt Ivösjön är mycket vackert och kuperat. Vilket du säkert kommer att märka när du står på den högsta punkten på Ivö klack som är hela 146 meter över havet.

Ta sig hit

För att ta sig till Ivön finns det en färja som går från Barum tre gånger i timmen. Överfarten tar ca sju minuter och kostar ingenting. Det finns två parkeringsplatser till Ivö klack. Via den norra når man enklast själva brottet. Via den södra parkeringen kommer du till skogsområden.

 • Kollektivt
  Regionbusslinje 557 från Fjälkinge till Barum Ivövägen. Därifrån kan du antingen gå eller cykla till färjan och sedan från färjeläget norrut till Ivö klack. Mellan färjeläget på Ivö och norra parkeringen på Ivö klack är det ca 4km.
  När du kommit till Ivön, följer du Ärkebiskopens väg till ett fyrvägskors. Där tar du av mot vänster på Kornlyckevägen och följer den hela vägen norrut. Efter en bit övergår vägen till Klackavägen.
 • Bil
  Från Vånga kör du söderut på Furustadsvägen till Barum där det finns skyltar till färjan. Om du kommer från Bäckaskogs slott följer du Barumsvägen norrut. När du kommit till Ivön, följer du Ärkebiskopens väg till ett fyrvägskors. Där tar du av mot vänster på Kornlyckevägen och följer den hela vägen norrut. Efter en bit övergår vägen till Klackavägen.

 

Kjugekull – Ett kuperat landskap med bokskog, vårblommor, hagmarker och bouldering

Kjugekull är ett varierande område med gles och krokig bokskog samt öppna hagmarker. Området är kuperat och stora stenblock inbjuder till så kallad bouldering. Det finns även en utsiktsplats och under våren och försommaren spirar vårblommor och bokskogens nya vackra blad. På parkeringen finns ett utemuseum som beskriver platsens geologiska historia samt flora och fauna på ett pedagogiskt sätt.

Ta sig hit

 • Kollektivt
  Kjugekulls parkering är tillgänglig via regionbuss 557 från Fjälkinge. Du går av vid hållplatsen Kiaby Kjugevägen och därifrån kan du cykla eller gå ca 1,5km. Följ brun skylt "Kjugekull".
 • Bil
  Från Kiaby kör du mot Bäckaskogs slott och tar avfart till höger och sedan första vägen till vänster. Följ brun skyltning "Kjugekull".  Från Bäckaskogs slott kör du mot Kiaby och tar av mot vänster och sedan första vägen till vänster. Följ brun skyltning "Kjugekull".

 

Tosteberga ängar – beteshävdade ängar med tillhörande blockrik strand

Tosteberga ängar bjuder på en fantastisk vy över ett småskaligt änglandskap med stenmurar. På grund av att ängarna hävdas med bete bjuds det på en rik flora både under våren och sommaren. Går du mot kusten träffar du på en blockrik strand med ett rikt fågelliv, så glöm inte kikare! Ett annat tips är att ta med fika, för här finns gott om plats att lägga ut filten på.

Ta sig hit

 • Kollektivt
  Regionbuss 558 från Kristianstad till Nymölla centrumhuset och sedan gå/cykla ca 3km söderut på Tostebergavägen. Därifrån finns det skyltat till Tosteberga ängar åt vänster/öster.
 • Bil
  Från Nymölla följer du Tostebergavägen ca 3km, därifrån svänger du vänster/österut för att komma till parkering. Det finns skyltar till Tosteberga ängar.
  Från Trolle Ljungby följer du Tostebergavägen österut, mot och förbi Tosteberga. Det finns skyltar till Tosteberga ängar från denna väg.
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.