Utflyktsmål

En större variationsrikedom av naturtyper än i Kristianstads kommun är nog svårt att finna i landet! Här finns mycket att upptäcka och fina förutsättningar för ett rikt friluftsliv.

Ugnsmunnarna på Ivön. Foto: Patrik Olofsson
Ugnsmunnarna på Ivön. Foto: Patrik Olofsson

Här finns hisnande raviner beklädda av ädellövskog. Det finns naturliga vattendrag som slingrar sig fram genom landskapet och en vacker och värdefull kust. De ursprungliga ängs- och hagmarker är fyllda med blomsterprakt. Mångfalden och skönheten är ständigt närvarande och det är aldrig långt till natursköna områden.

I norr finns det kuperade skogslandskapet med sprickdalssjöar. I söder finns Linderödsåsen med sina bokskogsbeklädda branter och värdefulla vattendrag, som är rika på värdefulla arter. Däremellan breder den flacka Kristianstadsslätten ut sig med sitt odlingslandskap och värdefulla våtmarker och sjöar.

Vid kusten sträcker sandstranden sig obrutet hela vägen från Åhus till den sydligaste kommungränsen. Vid Tosteberga, nära kommunens nordgräns, finns vid kusten ett flackt, blockrikt moränlandskap och grunt skärgårdsområde med flera skyddsvärda och sällsynta arter.

Här får du tips på utflyktsmål inom Kristianstads vattenrike och i andra delar av kommunen. Om du besöker naturum har du en bra utgångspunkt för få fler tips på fina platser.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.