Avverkningar

Ibland avverkar kommunen delar av sitt skogsbestånd för att främja skogens utveckling. Det kan låta motsägelsefullt, men är ett viktigt arbete för att skogen ska må bra.

Både växt- och djurliv mår bra av att det finns den variation i skogsbeståndet och därför avverkas också vissa skogspartier.

Aktuella avverkningar

  • Under hösten 2022 utför vi skogsåtgärder på kommunens mark i Tollarp.
  • Från mitten av november fram till jul genomförs ett arbete med att gallra och slutavverka i ett stort område i Mosslunda/Vä.

Respektera skyddsavstånd till personal samt maskiner på platserna. Områdena kan ses på kartorna nedan:

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.