Avverkningar

Ibland avverkar kommunen delar av sitt skogsbestånd för att främja skogens utveckling. Det kan låta motsägelsefullt, men är ett viktigt arbete för att skogen ska må bra.

Både växt- och djurliv mår bra av att det finns den variation i skogsbeståndet och därför avverkas också vissa skogspartier.

Aktuella avverkningar

  • Under hösten 2022 utför vi skogsåtgärder på kommunens mark i Tollarp.
  • I februari kommer det att göras gallringar i Åsum. Arbetet startas under vecka 5.
  • Under februari/mars kommer det gallras i ett par skogsområden inom natureservatet Äspet. Åtgärden innebär körning med tunga maskiner under dagtid och framkomligheten på stigar kan komma att påverkas.

Respektera skyddsavstånd till personal samt maskiner på platserna. Områdena kan ses på kartorna nedan:

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.