Lista med ansvarsarter

Kristianstads kommun är ett av de artrikaste områdena i Sverige och urvalet av hotade arter är stort. Totalt har 46 arter utsetts till ansvarsarter för Kristianstads kommun. Av dessa har sedan 20 arter valts ut och tagits med i en åtgärdsplan för ansvarsarter.

Fältpiplärka. Foto: Sländan, Linda Niklasson.
Fältpiplärka. Foto: Sländan, Linda Niklasson.

Urvalet har skett i dialog med sakkunniga inom berörda föreningar och organisationer. På sikt är tanken att arbeta aktivt även med resterande arter. I dagsläget anses det dock vara mer resurskrävande än vad som är möjligt.

Utvalda arter inom projektet

De arter som omfattas av åtgärdsplanen är:

Fåglar

 • Fältpiplärka Anthus campestris
 • Svarttärna Chlidonias niger
 • Småtärna Sternula albifrons

Växter

 • Sandnejlika Dianthus arenarius
 • Sandnörel Minuartia viscosa
 • Ryl Chimaphila umbellata
 • Kritsuga Ajuga genevensis
 • Sydmaskros Taraxacum austrinum
 • Martorn Eryngium maritimum
 • Gullstånds Senecio paludosus

Svampar

 • Stjälkröksvamp Tulostoma brumale
 • Kejsarspindling Cortinarius elegantissimus
 • Violgubbe Gomphus clavatus
 • Rosensopp Boletus rhodoxanthus

Insekter

 • Stortapetserarbi Megachile lagopoda
 • Vallrovfluga Choerades igneus
 • Grå puckelmätare Lithostege griseata
 • Parasitsmalmyra Leptothorax goesswaldi
 • Dynkardarspindel Archaeodictyna ammophila

Fiskar

 • Mal Silurus glanis

Övriga ansvarsarter:

Fåglar

 • Rödspov
 • Kungsfiskare

Växter

 • Jättemöja
 • Gulyxne
 • Sjönajas
 • Styvnate
 • Luddfingerört
 • Sandvedel
 • Ölandskungsljus
 • Luktvädd
 • Fältnocka
 • Trubbstarr
 • Fin tofsäxing
 • Vårslinke

Svampar

 • Flockflugsvamp
 • Grönticka
 • Pantermusseron
 • Stor diskröksvamp

Insekter

 • Månhornsbagge
 • Väpplingblåvinge
 • Dådresandbi
 • Silverfläckat kapuschongfly
 • Svart sandvitevivel
 • Havsmurarbi

Musslor

 • Flodpärlmussla

Groddjur

 • Strandpadda
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.