Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.
Fältpiplärka. Foto: Sländan, Linda Niklasson.
Fältpiplärka. Foto: Sländan, Linda Niklasson.

Lista med ansvarsarter

Kristianstads kommun är ett av de artrikaste områdena i Sverige och urvalet av hotade arter är stort. Totalt har 46 arter utsetts till ansvarsarter för Kristianstads kommun. Av dessa har sedan 20 arter valts ut och tagits med i en åtgärdsplan för ansvarsarter.

Urvalet har skett i dialog med sakkunniga inom berörda föreningar och organisationer. På sikt är tanken att arbeta aktivt även med resterande arter. I dagsläget anses det dock vara mer resurskrävande än vad som är möjligt.

Utvalda arter inom projektet

De arter som omfattas av åtgärdsplanen är:

Fåglar

 • Fältpiplärka Anthus campestris
 • Svarttärna Chlidonias niger
 • Småtärna Sternula albifrons

Växter

 • Sandnejlika Dianthus arenarius
 • Sandnörel Minuartia viscosa
 • Ryl Chimaphila umbellata
 • Kritsuga Ajuga genevensis
 • Sydmaskros Taraxacum austrinum
 • Martorn Eryngium maritimum
 • Gullstånds Senecio paludosus

Svampar

 • Stjälkröksvamp Tulostoma brumale
 • Kejsarspindling Cortinarius elegantissimus
 • Violgubbe Gomphus clavatus
 • Rosensopp Boletus rhodoxanthus

Insekter

 • Stortapetserarbi Megachile lagopoda
 • Vallrovfluga Choerades igneus
 • Grå puckelmätare Lithostege griseata
 • Parasitsmalmyra Leptothorax goesswaldi
 • Dynkardarspindel Archaeodictyna ammophila

Fiskar

 • Mal Silurus glanis

Övriga ansvarsarter:

Fåglar

 • Rödspov
 • Kungsfiskare

Växter

 • Jättemöja
 • Gulyxne
 • Sjönajas
 • Styvnate
 • Luddfingerört
 • Sandvedel
 • Ölandskungsljus
 • Luktvädd
 • Fältnocka
 • Trubbstarr
 • Fin tofsäxing
 • Vårslinke

Svampar

 • Flockflugsvamp
 • Grönticka
 • Pantermusseron
 • Stor diskröksvamp

Insekter

 • Månhornsbagge
 • Väpplingblåvinge
 • Dådresandbi
 • Silverfläckat kapuschongfly
 • Svart sandvitevivel
 • Havsmurarbi

Musslor

 • Flodpärlmussla

Groddjur

 • Strandpadda
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.