Ansvarsarter

För att förstärka arbetet med att bevara hotade arter i kommunen har lokala ansvarsarter utsetts. Kristianstads kommun har tillsammans med lokala föreningar tagit fram ett åtgärdsprogram med förslag på åtgärder för att gynna en del av dem.

Jättemöjan i Vramsån - en av våra lokala ansvarsarter.
Jättemöjan i Vramsån - en av våra lokala ansvarsarter.

Lokala ansvarsarter är arter som är hotade ur ett nationellt perspektiv och som har sitt enda eller ett av sina viktigaste utbredningsområden i kommunen. Totalt finns det drygt 40 lokala ansvarsarter. 20 av dem har prioriterats för åtgärder de närmaste åren. Några exempel på ansvarsarter är svarttärna, sandnejlika, ryl, violgubbe och stortapetserarbi.

Rikt på sällsynta arter

I Kristianstads kommun finns en stor artrikedom och många hotade arter. En utvärdering av biosfärområde Kristianstads vattenrike visade att 20 % av Sveriges hotade arter finns inom biosfärområdet. Dessutom finns det fler hotade arter i andra delar av kommunen. Det innebär att vi har ett stort ansvar att försöka bevara arterna. Tillsammans med Floraväktarna, Naturskyddsföreningen, Nordöstra Skånes fågelklubb och Skånes Mykologiska förening kommer kommunen nu att satsa på att inventera  hotade arter och att bevara dem.

-  Genom att genomföra åtgärder som gynnar hotade arter hoppas vi på att kunna bevara arterna. Om vi inte gör något riskerar arterna att försvinna lokalt och vissa fall även nationellt, säger kommunekolog Ulrika Hedlund.

Projektet är ett av de projekt i kommunen som fått så kallat LONA- bidrag. Kommuner har möjlighet att söka statligt bidrag för lokala naturvårdsprojekt, LONA. Syftet är att stimulera kommunernas långsiktiga naturvårdsengagemang och satsningar på naturvård och friluftsliv.

Rapportera fynd av ansvarsarter

Har du gjort fynd av ansvarsarter i naturen? Du kan rapportera dem till oss genom att fylla i formuläret på sidan.

I rutan för dokument under Relaterad Information hittar du en lista på de lokala ansvarsarterna och broschyrer där du kan läsa mer om några av arterna.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.