Naturvård

I kommunen finns en stor variation av naturtyper och många sällsynta arter som är hotade ur ett nationellt perspektiv. Därför är det viktigt att aktivt arbeta med att skapa förutsättningar för att naturmiljöer och arter kan finnas kvar. Det gör vi genom olika naturvårdsinsatser.

Naturvård handlar i grund och botten om att bevara och förvalta naturen kring oss på ett hållbart och långsiktigt sätt. Ett lyckat naturvårdsarbete leder till att vi kan föra vidare de värdefulla naturmiljöerna vi ärvt av våra förfäder till kommande generationer!

För att bevara de naturvärden som finns i kommunen pågår arbete med bildande av naturreservat och skötsel av olika naturområden. Dessutom pågår ett aktivt arbete med frågor som rör information och tillgänglighet i Kristianstads Vattenrike.

De mest värdefulla områdena i kommunen finns beskriva i ett naturvårdsprogram. I den kanske du kan hitta nya utflyktsmål nära dig.

Skogsavverkning 2018

Under första kvartalet 2018 kommer kommunen att avverka en del av skogsbeståndet i Everöd, Åhus och Åsum. Återplantering sker under första halvåret 2019. Avverkningsområden på karta. Vid frågor, kontakta Mattias Brantestad på Södra, tfn: 010-471 60 12, som är kontrakterade för avverkningen.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.