Naturreservat

I Skåne finns närmare 350 naturreservat, 62 av dem ligger i Kristianstads kommun. De flesta av reservaten är statliga, men några av dem är kommunala. Här kan du läsa mer om dem.

Naturreservat

På länsstyrelsens hemsida kan du söka information om alla naturreservat i hela landet.

Skyddad natur

Förutom naturreservat finns det flera andra skyddsformer för natur, till exempel nationalpark, biotopskyddsområde, Natura 2000, naturminne, djur- och växtskyddsområden och strandskydd.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.