Strategi för hantering av invasiva växter-remissversion

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har i samarbete med Tekniska förvaltningen, Renhållningen Kristianstad och ABK tagit fram en strategi för hantering av invasiva växter.

I strategin finns bland annat beskrivningar av de mest förekommande och problematiska arterna i kommunen, vilka bekämpningsmetoder som rekommenderas samt hur kommunens rutiner ser ut gällande bla bekämpning, avfallshantering och information.

Strategin är nu ute på remiss. Vi behöver ert svar senast den 15 september 2023. Remissvaret och eventuella frågor skickas till ulrika.hedlund@kristianstad.se

 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.