Jättebalsamin

Jättebalsamin är en ettårig och storvuxen ört som kommer från Himalaya. Den sprids enbart med frön och kan blomma mellan juli och september.

Jättebalsamin. Foto Sanna Lindén.
Jättebalsamin. Foto Sanna Lindén.

Jättebalsamin (Impatiens glandulifera) är invasiv eftersom den bildar höga och täta bestånd som täcker i princip all övrig vegetation på platsen samt att den bildar väldigt många frön som börjar gro tidigt på säsongen och på så vis hinner före andra växter. Den biologiska mångfalden påverkas negativt då jättebalsamin drar till sig väldigt många pollinatörer vilket leder till att inhemsk flora pollineras i lägre utsträckning och därför får en minskad frösättning.

Begränsa

Slå av, eller ännu hellre dra upp, plantorna vid eller innan blomning så att frösättning aldrig sker. Detta behöver göras två eller tre gånger varje år. Tänk på att växten kan blomma på nytt, så att slå av en gång per år är sällan tillräckligt.
 

Bekämpa

Här finns många olika alternativ där både slåt­ter, bete och uppdragning ingår. Mindre bestånd kan täckas med duk. Mycket forskning och försök pågår. Uppdaterade beskrivningar och jämförelser mellan olika metoder finns i Naturvårdsverkets metodkatalog.
 

Spridning

Sprids oavsiktligt med jord som innehåller frön, med människor eller fordon som har arbetat i jord som innehåller frön och via vattendrag. Det räcker med en lätt beröring på den mogna frökapseln för att jättebalsamin ”explosionsliknande” ska sprida sina frön.
 

Rapportera

För att se fler bilder och rapportera till ArtDatabanken använd invasivaarter.nu.
 

Bestånd med jättebalsamin 3.jpg

Så tar du bort jättebalsamin

I filmen berättar Nils Carlsson, expert på invasiva främmande arter, hur du känner igen en jättebalsamin, varför den är så viktig att ta bort och hur du gör det på bästa sätt.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.