Allemansrätten

Allemansrätten är en unik möjlighet att röra oss fritt i naturen. Du använder dig av allemansrätten när du går en promenad, badar i en sjö, paddlar kajak eller plockar svamp i skogen. Tack vare allemansrätten kan vi röra oss och uppleva naturen även på någon annans mark.

Med allemansrätten följer krav på hänsyn och varsamhet.
Med allemansrätten följer krav på hänsyn och varsamhet.

Med rätten följer också krav på hänsyn och varsamhet – mot natur och djurliv, mot markägare och mot andra människor i naturen.  Alltså inte störa – inte förstöra.

I Sverige får alla vara i naturen, även på områden som någon annan äger. Det heter Allemansrätt. Allemansrätten betyder också att vi måste visa hänsyn i naturen. Vi måste vara försiktiga och inte störa andra människor eller djur. Vi får inte heller skada naturen eller något som andra äger.

Naturen

Allemansrätten innebär att du får ta dig fram till fots, cykla, rida, plocka bär eller svamp, tälta en natt och tillfälligt vistas i naturen om du inte riskerar att skada gröda, skogsplantering eller annan känslig mark.

Kom ihåg att du måste respektera hemfriden. Det innebär att du inte får passera över eller vistas på privat tomt. Tomt är området närmast boningshuset.  Om insynen är fri måste du hålla dig på rejält avstånd så att du inte stör de boende.

Koppla hunden

Om du har hund är det också viktigt att tänka på att en lös hund kan skrämma eller skada djuren. Det är bäst att alltid ha hunden kopplad i naturen. Du får inte ha hunden lös i naturen under tiden 1 mars – 20 augusti.

Läs mer om vad du får och inte får göra i naturen på Naturvårdsverkets webbplats.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.