Naturvård, parker

Här finns en fantastisk och upplevelserik natur. Läs mer om fina naturområden och om olika projekt för att bevara naturvärden. Det är dessutom nära till natur och parkområden.

Kungsfiskare i Vattenriket. Foto: Patrik Olofsson
Kungsfiskare i Vattenriket. Foto: Patrik Olofsson

I vår kommun finns en varierad natur som erbjuder många olika miljöer att upptäcka. Här kan du hitta allt från långa sandstränder, myllrande våtmarker och vattendrag till öppna vidder och lövskogar. Läs mer om Kristianstads Vattenrike och ge dig inspiration upptäcka mer.

I kommunen har de flesta nära till grönområden och parker. Den övergripande grönstrategin styr hur grönytorna ska utvecklas. Grönstrategin innehålleren grönplan som innehåller konkreta riktlinjer och åtgärder för de värden som finns i parkområden och hur de kan utvecklas. Läs mer om grönplanen och grönstrategin i länkarna under relaterad information.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.