Tobak och rökfria miljöer

För att skydda människor för passiv rökning finns det miljöer där det enligt tobakslagen är förbjudet att röka. Genom att respektera förbjudet bidrar du till en mer hälsosam miljö och motverkar att barn och ungdomar börjar röka.

Följande miljöer ska vara rökfria:

 • Områden och lokaler för barnomsorg och skolverksamhet
 • Lokaler för hälso- och sjukvård
 • Bostäder och inrättningar med särskild service eller vård
 • Kollektivtrafik
 • Inomhus på restauranger och andra serveringsställen
 • Allmän sammankomst och offentlig tillställning inomhus
 • Lokal med tillträde för allmänhet, till exempel mottagningsrum, inomhustorg, köpcentrum, eller expeditioner
 • Ett visst antal rum på hotell

Det är den som äger eller på annan grund förfogar över en lokal, ett annat utrymme eller ett område utomhus som omfattas av rökfria miljöer som är ansvarig för att reglerna om rökfria miljöer följs.

Tobaksrök är sedan länge känt att bidra till stora hälsorelaterade problem. Några exempel på sjukdomar är lungcancer, hjärt- kärlsjukdomar och lungsjukdomen KOL. För att förebygga problem finns tobakslagen som är en skyddslagstiftning. Den begränsar rökning i vissa lokaler och utrymmen. Lagen ska också motverka att barn och ungdomar börjar röka. Den är också till för att underlätta för allmänheten, folk med astma, allergier eller andra känsliga personer att kunna vistas i offentliga rum utan att utsättas för passiv rökning. 

Ny tobakslagstiftning på gång

En ny tobakslagstiftning har sedan länge varit under framtagande. När det gäller  rökfria miljöer är håller nya regler på att tas fram som beräknas träda i kraft den 1 januari 2019. I de nya reglerna förväntas fler områden än tidigare bli rökfria. 

Vanliga frågor

  • Får man röka på skolgården?

   Regeln om rökförbud gäller alla delar av de lokaler som barn och ungdomar mer regelbundet vistas i eller har anledning att besöka. Förutom klassrum innebär det expeditioner, lärarrum, korridorer och toaletter med mera. Rökförbudet gäller också på skolgårdar och utomhusplatser vid förskolor eller fritidshem. 

  • Får jag röka i butiken eller på konserten?

   Rökning är förbjuden i lokaler som är öppna för alla och inte enbart slutna sällskap. Exempel på lokaler som avses är expeditioner och mottagningsrum hos myndigheter, postkontor, banklokaler, butiker, inomhustorg och service inrättningar som frisersalonger. Förbudet gäller även lokaler för "allmänna sammankomster" som konserter och idrottsevenemang.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.