Matförgiftning

Vanliga symtom på matförgiftning är diarréer, kräkningar, illamående, magsmärtor eller feber. Misstänker du att du blivit matförgiftad av mat som du köpt eller ätit i Kristianstads kommun? Gör då en anmälan, så kan vi försöka förhindra att fler blir sjuka.

Vad händer efter en anmälan?

När vi får in en anmälan om matförgiftning påbörjas en utredning. Ibland kan det finnas behov av kompletterande uppgifter från den som gjort anmälan.

Vi följer alltid upp en anmälan om matförgiftning. Det innebär att vi kontaktar verksamheten som sålt livsmedlet för att ta reda på vad företaget har för rutiner och vi frågar även om de själva har fått in någon anmälan om matförgiftning. Vi kan också göra ett besök på det aktuella matstället för att ta prover, mäta temperaturer och kontrollera hygienen i lokalerna.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.