Inomhusmiljö

Inomhusmiljön i våra bostäder, skolor och andra lokaler har avgörande betydelse för att vi ska få vara friska och må bra.

Upp till 90 procent av vår tid vistas vi inomhus – därför är det viktigt att vi har en bra luftkvalitet inomhus, och att vi slipper störande ljud och lukter.

Hälsobesvär ett stort problem

Trots att våra bostäder idag har en hög standard har hälsobesvär med anknytning till inomhusmiljön blivit ett stort problem. Särskilt utsatta är känsliga grupper som allergiker, barn och äldre personer.

Råd och tips

Här tar vi upp inomhusmiljöfrågor och berättar vad du kan göra om du tror att du har fått till exempel mögel i badrummet.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.