Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.

Hälsoskydd

Hälsoskyddsarbete handlar om att skydda människors hälsa mot olika störningar. Det kan till exempel röra sig om problem med buller, radon, fukt, mögel eller dålig ventilation.

Inomhusmiljön i våra skolor och allmänna lokaler ska vara så bra att vi inte riskerar att bli sjuka av att vistas där. Verksamheterna ska också bedrivas på ett sådant sätt att det inte uppstår olägenheter för människor eller miljön.

Vi ska inte heller utsättas för hälsorisker i våra egna hem. Därför är det viktigt att vi har en bra luftkvalitet inomhus och att vi slipper störande ljud och lukter.

Kommunen ansvarar för tillsynen över hälsoskyddet i miljölagen - miljöbalken. Målsättningen med tillsynen är att skydda kommuninvånarnas hälsa och livsmiljö. Fokus ligger på boendemiljö och på  lokaler som är tillgängliga för allmänheten. Det innebär att vi arbetar med tillsyn på bland annat bostäder, skolor, bad och idrottsanläggningar och hotell. En viktig del är också att kontrollera  verksamheter som kan sprida smitta om inte verktyg, nålar med mera sköts på rätt sätt. Detta gäller till exempel verksamheter med akupunktur, piercing, fotvård och tatuering. Vi arbetar också förebyggande med information och rådgivning.

I hälsoskyddsarbetet ingår också att leda allergikommittén. Allergikommittén tar fram riktlinjer och förslag på arbetssätt för kommunala förvaltningar.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.