Mat

Olika former av reaktioner mot födoämnen är något som blir vanligare. För att undvika de ibland mycket allvarliga symtom som kan uppstå om något går fel så är det viktigt att ha väl fungerande rutiner, goda kunskaper om födoämnesallergier och annan överkänslighet mot mat.

Kommunens mål om överkänslighet mot födoämnen

  • De som erbjuds mat i kommunal regi ska inte riskera att drabbas av reaktioner på födoämnen.
  • Alla berörda ska ha kunskap om hur reaktioner på födoämnen förebyggs och hur man ska agera om det ändå händer.

Läs mer i allergikommitténs faktablad:

Faktablad om de vanligaste födoämnesallergierna
Celiaki
Fiskallergi
Laktosintolerans
Sojaallergi
Spannmålsallergi
Äggallergi
Överkänslighet mot komjölk

Faktablad
Att leva med födoämnesöverkänslighet

För gluten-, laktos-, mjölk- och sojaintoleranta finns mer information hos Svenska celiakiförbundet. Astma- och allergiförbundet har samlat recept på sin hemsida. 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.