Inomhusmiljö och allergianpassning

Kommunens allergikommitté har tagit fram en policy för inomhusmiljö och allergianpassning som är antagen av kommunstyrelsen. Kommittén har också utarbetat ett kunskapsunderlag som stöd för arbetet.

Syftet med policyn är att förebygga hälsoeffekter och symtom som har samband med innemiljön och att underlätta tillvaron för människor som har allergier, astma eller annan överkänslighet.

Allergikommitténs arbete inriktas på kommunal verksamhet och kommunala lokaler i allmänhet, men med särskild tyngd på verksamheter för barn och ungdom. Information om de viktiga områdena finns samlade på dessa allergisidor. Det pågår arbete med att ta fram ett reviderat kunskapsunderlag med nya åtgärdsförslag.

Utöver själva policyn finns det också informationsblad om livsmedelsallergi som tagits fram för att ge vägledning till kommunens förskole- och skolkök.

Ladda hem informationsblad

Policy för inomhusmiljö och allergianpassning

Underlag för städrutiner

Checklista för allergiaspekter i samband med nybyggnation och renovering

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.