Allergi

Allt fler har någon form av allergi eller överkänslighet. Det är viktigt att vi alla känner till hur vi kan underlätta allergikers vardag. I Kristianstads kommun finns en allergikommitté som bland annat arbetar med att förbättra situationen för allergiker i kommunens lokaler till exempel i skolor.

Exempel från skolmatsal där skyltar visar att elever med glutenallergi inte ska ta av den panerade fisken.
Exempel från skolmatsal där skyltar visar att elever med glutenallergi inte ska ta av den panerade fisken.

Allergikommittén består av personer från olika kommunala förvaltningar och Region Skåne. Kommittén arbetar med att förebygga allergier och astma. 

Vad gör en allergikommitté?

Vi arbetar för:

 • att de som har anlag för allergi och astma inte riskerar att den bryter ut på grund av brister i de offentliga miljöer där de vistas, framförallt skolor och förskolor
 • att förbättra och förenkla tillvaron för dem som redan har drabbats av allergi, astma eller annan överkänslighet.
 • att sprida information om allergier och hur vi alla kan visa hänsyn mot personer med allergi, astma eller annan överkänslighet.

Hur vill vi göra det?

Allergikommittén har tagit fram en kommunal policy för inomhusmiljö och allergianpassning samt ett kunskapsunderlag. Syftet med policyn är att bidra till en bättre inomhusmiljö för alla som vistas i kommunens lokaler.

Läs mer om policyn under relaterad information

Vi vill till exempel:

 • att allergironder utförs varje år i alla skolor och förskolor
 • att det finns tydliga rutiner och en klar ansvarsfördelning för hur man förebygger och tacklar problem i inomhusmiljön och att alla vet vem man ska vända sig till
 • att de som använder kommunens lokaler får kunskap om vad lokalerna är anpassade för och hur man själv kan påverka innemiljön
 • att det finns tydliga rutiner vid placering av svårt allergiska barn i förskola och skola
 • att alla hjälps åt för att underlätta städningen genom val av material och inredning, bortplockning för att få fria ytor med mera
 • att tobakslagen följs och att rökning inte sker på platser och vid tillfällen då det kan påverka andra negativt.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden samordnar kommitténs verksamhet, som ska omfatta alla kommunala förvaltningar/bolag.

Policy för inomhusmiljö och allergianpassning

Syftet med policyn är att förebygga hälsoeffekter och symtom som har samband med innemiljön och att underlätta tillvaron för människor som har allergier, astma eller annan överkänslighet. Policyn gäller för kommunal verksamhet, men med särskild tyngd på verksamheter för barn och ungdom.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.