Hur kan företag engagera sig och bidra?

Kristianstads kommun har antagit missionen ”Klimatneutrala Kristianstad 2030 – med ett gott liv för alla inom planetens gränser”. Det innebär att varje kristianstadbo ska leva ett gott liv 2030 med hög livskvalitet och minimal klimatpåverkan inom planetens gränser.

För att lyckas behöver vi alla skyndsamt pressa ner utsläppen av växthusgaser och utveckla kommunen på ett sätt som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart för nuvarande och kommande generationer. Satsningen är en del av Viable Cities där Kristianstad tillsammans med 22 andra kommuner ska arbeta för att gemensamt hitta lösningar på de stora samhällsutmaningar som klimatomställningen innebär.

Genom lokala klimatkontrakt hoppas Kristianstads kommun synliggöra utmaningar och framsteg i kommunen för minskad klimatverkan. Vi skapar tillsammans en arena för samarbete för att öka takten i omställningen lokalt samt ge undertecknande organisationer en plattform för kunskapsutbyte, samarbete och kompetensutveckling. Alla företag och organisationer som skriver under ett lokalt klimatkonktrakt är en nyckelaktör i Klimatneutrala Kristianstad 2030. 

 

Vem kan skriva ett lokalt klimatkontrakt?

Alla företag och organisationer med verksamhet i Kristianstads kommun som vill bidra till den lokala klimatomställningen och som uppfyller förutsättningarna kan skriva under ett lokalt klimatkontrakt. Mall för lokala klimatkonktrakt hittar du under Relaterad information.

Respektive företag eller organisation fastslår sina egna åtagande och skriver under ett lokalt klimatkontrakt med Kristianstads kommun. Tillsammans krokar vi arm för en snabb lokal omställning!

Intresseanmälan

Fyll i formuläret om du är intresserad av att skriva ett lokalt klimatkontrakt. När din anmälan kommit in tar vi kontakt med dig.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.