Hur kan du engagera dig och bidra?

Klimat- och miljöfrågan är vårt tids ödesfråga som kan påverka hur vi kan leva tryggt, hälsosamt och långsiktigt. Det är komplexa frågor och det kan vara svårt att veta vad du kan göra för att underlätta och bidra till ett hållbart och gott liv. Här följer en guide med information och tips.

Tipsen är indelade i olika kategorier, och allmäna tips på länkar där du kan läsa mer hittar du under Relaterad information.

Mat

Matproduktion har stor inverkan på klimat och miljö och står för cirka en fjärdedel av individers klimatpåverkan. För att äta mer hållbart så välj ekologiskt så ofta du kan, gärna efter säsong, och försök minimera ditt matsvinn.

Att äta mindre kött och mejeriprodukter och mer protein från växtriket är också bättre för klimat och hälsa. Äter du kött så välj kött från betesdjur.

Tips länkar där du kan läsa mer:

Exempel på märkningar på mat:

Transport

De mest hållbara färdsätten är att gå eller cykla. Om det gäller längre sträckor kan ofta elcykel, scooter eller kollektivtrafik vara ett gott alternativ. Om det verkligen finns behov av biltransport är en bra strategi att inte ta bilen på alla resor, att planera resorna så flera ärenden kan göras vid samma resa och du kan även testa att samåka med andra. Försök undvika flyg.

Tips på länkar där du kan läsa mer:

Bostaden

Det finns en del att göra och tänka på kring din bostad.

Energi

Uppvärmningssystemet är ofta det som kräver mest energi så se över isolering och tätning i fönster och dörrar. Välj prylar och apparater och med låg energiförbrukning och stäng av dem helt när de inte används. Se över hushållsel och välj gärna miljömärkt elavtal. Vid matlagning kan du göra storkok, så slipper spisen värmas upp flera gånger.

Fler tips på att spara energi hos Energimyndighetens webbsida

Vatten

Du kan minska vatten- och energiförbrukningen genom att skaffa snålspolande duschmunstycken och använda mindre varmvatten, samt att stänga kranen när du borstar tänder och tvålar in dig. I stället för att vänta på att dricksvattnet i kranen ska bli kallt, är en bra lösning att fylla en karaff eller flaska och sätta i kylen. På så vis kan mycket onödig användande minska. Det sätter också mindre tryck på reningsverken.

Fler tips på hur du spara vatten hemma på Naturskyddsföreningens webbsida

Avfall

Att sortera avfall på fel sätt är dåligt för planeten och det är dessutom olagligt. Däremot kan det kan ibland vara svårt att veta hur det ska göras korrekt.

Att reparera och förlänga livslängden för produkter kan bidra till att minska påverkan.

Fler tips på hur du hanterar ditt avfall:

Länkt till avfallshierarkin på Naturvårdsverkets webbsida

Få tips och råd kring avfall på Naturvårdsverkets webbplats

Länk till Renhållningen Kristianstads webbsida

Investeringar

Även när det kommer till dina investeringar finns det saker du kan tänka på för att ta hänsyn till klimat och miljö.

Läs om hållbarhet och finanser på Världsnaturfondens webbsida

Konsumtion

Hur vi konsumerar har väldigt stor påverkan på miljö och klimat. Många effekter sker utanför Sveriges gränser. Innan du köper något kan du därför fundera på om du verkligen behöver produkten.

Ett alternativ kan vara att låna eller dela. Om du behöver en egen, kolla först om det finns begagnat. Om det inte finns och du måste köpa nytt, så välj produkter som producerats med lägre inverkan på klimat och miljö och människor.

Läs mer om konsumtion på Världsnaturfondens webbsida

Läs på och få mer kunskap

Kunskap och information är viktigt, och det är kan vara kul att lära sig mer. Det finns mycket bra information att ta del av både i form av tidskrifter och böcker. Ett bra ställe att vända sig till är kommunens bibliotek, som både har utbud för läsning och även kompetent personal som kan guida och vägleda.

Länk till information om Kristianstads kommuns bbliotek

Ställ frågor och engagera dig

Många av de största utmaningarna och möjligheterna kring miljö och klimat ligger på systemnivå. Därför kan det finnas olika sätt att få bredare genomslag i samhället. Du kan genom att sötta eller gå med i föreningar och organisationer som kämpar för hållbarhet göra en insats. Ett annat alternativ är att engagera dig politiskt.

Du kan också kontakta företag, politiker och andra organisationer. Genom att ställa frågor och ha synpunkter kring deras hållbarhetsarbete kan du påverka dem. De flesta har kontaktuppgifter på sina webbsidor.

Vill du kontakta Kristianstads kommun kring hållbarhet kan du göra det här genom vårt medborgarcenter. Du hittar kontaktuppgifter under Kontakt.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.