Odling - uppdrag 2

Växter finns överallt runt om oss. Hemma har du säkert några gröna växter och utanför ditt hem så finns det säkert gräs, blommor, träd eller buskar. I vattnet finns också växter så kallade alger, de allra minsta kallas för plankton. Växter finns även i öknen och uppe i bergen men de är mindre.

Växter behöver näring, vatten och ljus. Om det finns bra näring, tillräckligt med vatten och ljus kommer plantan att trivas och växa snabbt. Växter är mycket viktiga för oss. De producerar syre och syre ingår i den luft vi alla andas in. Man kan säga att; inga växter, inget liv på jorden. Många växter är också mat för både djur och människor. Korna ute i hagen äter gräs och vi äter till exempel grönsaker och frukter. Mycket av vår mat kommer från växtprodukter. Kan du komma på några växter du brukar äta?

Många av växterna runt om oss växer från ett litet frö. Men varifrån kommer fröna?

När blomman har vissnat börjar blombotten växa till och bilda olika sorters frökapslar. Inuti dem finns fröna. Fröna kan vara få eller väldigt många, stora eller små, ha olika utseende och färg. När fröna blir mogna börjar frökapslarna spricka och släppa ut alla frön. En del av dem faller ner på marken medan andra följer med vinden till en annan plats. Djur kan också sprida fröna till en annan plats. Frön behöver vatten, sol och någonting att växa i. Om de hittar en sådan plats börjar de gro och blir sedan till en ny växt. 

Uppdrag 2

Det andra uppdraget går ut på att skapa en bra växtplats för ett frö att gro i. Din första uppgift är att skaffa några frön. Det kan vara några bönor, ärtor, kärnor från en grönsak eller från en fröpåse köpt i affären. Det tar mycket längre tid för fruktkärnor att gro än för till exempel ärtväxter. Först skall fröna blötläggas i ett glas vatten över natten. Dagen efter förbereder du en liten kruka med jord, lägger fröna i den och täcker med lite jord. Ställ krukan i fönsterkarmen eller ute i solen. Håll jorden fuktig. Efter någon vecka beroende på vilket frö det var börjar det hända något – fröet gror!

Observera vad som händer med fröet när det börjar gro. Du fortsätter att vattna. Glöm inte att titta på din alldeles egen planta varje dag. Du kommer att märka att den växer från dag till dag. 

Vi skulle gärna vilja se alla era plantor i verkligheten men det är omöjligt. Därför ber vi er att rita av plantan och skicka/lämna ritningen till oss.  Glöm inte att skriva vilken sorts växt det är. Du kan vänta tills plantan har blivit lite större, kanske till första bladen är utvecklade. Behåll plantan över sommaren, den kanske blommar och du får nya fröer!    

Bakgrundsinformation till den vuxne

Syftet med uppdraget är att lära sig observera naturen och denna gång ett av dess fenomen, när ett frö gror. Nästan alla organismer på jorden är beroende av syre som produceras av växterna under fotosyntesen. Därför är stora och små grönområden väldigt viktiga för oss. Å ena sidan kallas de stora skogsområdena för jordens lungor. Å andra sidan försvinner de naturliga skogsområdena i rasande takt. De skövlas för att ge kortsiktiga ekonomiska vinster utan en tanke på att vi faktiskt är beroende av dem.

Visst, naturen har en buffertkapacitet och har hittills klarat av vår tekniska utveckling. Många vetenskapliga rapporter pekar dock på att naturens kapacitet håller på att ta slut. Vi är redan vittnen till olika förändringar i naturmiljön som påverkar vår existens, t ex växthuseffekten, förändrad vattenbalans och uttunningen av ozonskiktet. Denna utveckling måste stoppas om vi vill ge kommande generationer en acceptabel miljö att leva i.

Allt liv på jorden är beroende av växternas förmåga att omvandla ljusenergi till kemisk energi. Vi tror det är viktigt att barnen får en känsla för de naturliga sambanden mellan alla organismer, till och med en liten planta som gror i en liten kruka har sin funktion. Att lära sig om växternas funktion ger en förståelse för deras värde som vi tror är viktig att bära med sig under både barndom och vuxenliv!

 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.