Allemansrätten - uppdrag 11

Att vara i naturen är viktigt både för vuxna och barn. I Sverige har vi alltid kunnat röra oss rätt så fritt. Det finns regler vad man får göra och inte göra i naturen. De kan sammanfattas med orden: INTE STÖRA OCH INTE FÖRSTÖRA

Fundera en liten stund på vad orden inte störa betyder. Fundera en liten stund på vad orden inte förstöra betyder.

Möjligheten att kunna gå i naturen även på någon annans mark kallas allemansrätt. Sedan 1994 är allemansrätten inskriven i grundlagen, alltså de viktigaste lagarna. Men allemansrätten i sig är ingen lag och inte i någon lag står det vad allemansrätten innehåller. Däremot omges allemansrätten av lagar som sätter gränser för vad som är tillåtet i naturen.

Det är roligt att upptäcka naturen

Allemansrätten ger oss möjlighet att gå och cykla i naturen. Du får dock inte gå för nära hus som människor bor i. Ingen vill bli störd i sitt hem. Du får tänka på att stänga grindar ifall du har öppnat dem för att gå över en äng eller betesmark. När du går över ett område med till exempel betande kor eller får så gör du det på egen risk. Om du och din familj har gått mycket och ska fortsätta nästa dag, så får ni slå upp ett tält en natt utan att fråga markägaren. Tänker ni stanna flera nätter får du fråga markägaren om lov.

Du får plocka blommor och bär. Tänk på att vissa blommor är mycket sällsynta och därmed skyddade, de får inte plockas. Du får fiska fritt utmed havskusten och de fem största sjöarna, du får även fiska fritt i Kristianstads kanaler. På andra platser får du inte fiska utan fiskekort. De kan köpas på turistinformationer, i affärer eller på bensinstationer. Ofta finns det en blå skylt med vit bild av en fisk utanför affären. Det är roligt att fiska!

Om du och din familj har vandrat i naturen en hel dag blir ni säkert hungriga. Ni får göra upp en liten eld och grilla korv eller annat. Ni får vara mycket försiktiga eftersom elden kan sprida sig snabbt och då kan skogen börja brinna. Det är viktigt att välja eldningsplatsen rätt. I naturen finns många färdiga grillplatser. De är byggda för att göra det säkert att grilla. När det inte har regnat på flera veckor blir det torrt i naturen. Då kan det vara förbjudet att elda. Hur får man veta det? Det får man veta från tv och radio.

Naturen är en plats där djur och växter har sitt hem. Ute i naturen får du inte skada växter eller bryta grenar. Du får inte plocka upp hela växter med rötter eller förstöra dem på annat sätt. Alla växter är vackrast på den platsen de växer. Du får inte skrämma djur eller plocka fågelägg. Om du ser en djurunge är det bäst att lämna den i fred. Ungens mamma finns i närheten och vaktar. Djurmamman blir orolig när någon närmar sig hennes ungar.

Du får inte plocka växter, frukter, grönsaker eller blommor från någons trädgård. Ta med dig allt skräp hem eller släng i soptunnor om det finns i närheten. Flygande plastpåsar, tomma läskburkar och annat skräp är livsfarliga för djuren. Det tar även mycket, mycket lång tid innan naturen tar hand om skräpet. Naturen är en fin plats att leka i och ett sätt att upptäcka världen.  

Uppdrag 11

Svara på frågor om på vad vi får göra och inte göra ute i naturen.

  1. Vilka bär kan växa i skogen? Är de ätliga?
  2. Kan du hitta på kartan de största sjöarna i Sverige, Skåne och Kristianstads kommun?
  3. Vilka fiskar lever i sjöar och havet?
  4. Hur kan skräp som plastpåsar, tuggummi, metallburkar, glasflaskor och fimpar vara farliga för djur i skogen?

Kanske kan ni besöka en färdigbyggd grillplats i naturen eller bostadsområde?
Dela ett pappersblad i två delar och rita i första delen vilka djur du kan möta i skogen. I den andra delen ritar du vilka träd/växter du kan se.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.