Smart start

Kan du ta dig till skola på ett hållbart och aktivt sätt utan att använda till exempel bil eller elsparkcykel? Då kan du som går i eller är lärare för årskurs 4–6 vara med i tävlingen Smart start. Tävlingsperioden är över och inrapporteringen är stängd.

Smart start är en tävling som pågår mellan den 24 april och 12 maj 2023 och som syftar till att göra ett smart val på väg till skolan. Det blir bra både för klimatet, säkerheten och hälsan. Elever och lärare i årskurs 4–6 i en kommunal skola kan delta i tävlingen. Man kan tävla individuellt eller klassvis. Tävlingen går ut på att samla poäng genom att resa aktivt och hållbart till och från skolan.

Hur går tävlingen till?

Varje resa till och från skolan under perioden 24 april–12 maj som görs utan bil, moped eller elsparkcykel ger poäng. Du kan samla max två poäng per skoldag och max 30 poäng under de tre veckorna. Poäng kan enbart samlas på skoldagar. 

Vilka får vara med?

Alla elever i årskurs 4–6 i någon av Kristianstads kommuns skolor får vara med. Deltagande i Smart start kan ske både individuellt och klassvis. I den klassvisa tävlingen ska även en lärare eller mentor delta.

Vilka färdmedel är godkända?

Alla sätt att ta sig till skolan förutom att åka bil och använda elsparkcykel ger poäng, det vill säga cykling, gång, skolskjuts, kollektivtrafik, kickbike, skateboard, inlines, rullskidor etc. Att färdas i ”miljöbil” ger ej poäng, eftersom ett huvudsyfte med tävlingen är att minska biltrafiken runt skolorna.

Vad kan vi vinna?

Alla elever som samlar ihop minst 20 poäng är med i utlottningen av fina priser.

De klasser som i genomsnitt samlar ihop minst 15 poäng per elev och lärare eller mentor är med i utlottning om att bli kommunens bästa klimatklass. Vinnarna uppmärksammas och firas.

Vad är syftet med Smart start?

Syftet med tävlingen är att stimulera elever och lärare att välja hållbara färdmedel till och från skolan. En tävling kan leda till positiva upplevelser och ett förändrat beteende även efter tävlingen. Ifall färre elever skjutsas med bil till skolan och färre lärare kör bil till skolan minskar halten av luftföroreningar på skolområdet och trafiksäkerheten ökar. Aktivt resande, det vill säga ett resande som omfattar fysisk aktivitet, är bra för hälsan och koncentrationsförmågan likväl som för miljön och klimatet.

 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.