Tisdag den 19 september

Program

Sopkommissionen – och fallet med de osorterade soporna

Tisdag 19 september kl. 09.30-10.10. Tivoliscenen i Tivoliparken

sopkomissionen
Sopkommissionen - och fallet med de osorterade soporna

Renhållningen Kristianstad fyller 130 år i år! Under Framtidsveckan passar vi på att fira det lite extra tillsammans med kommunens framtid – barnen! Vi bjuder därför in de som går i kommunens förskolor, förskoleklasser och årskurs 1 till en musikalisk återvinningsshow den 19 september i Tivoliparken. För att vi ska veta ungefär hur många som kommer, anmäl er till erika.tarestad@kristianstad.se senast fredag den 15 september. Evenemanget är kostnadsfritt!

Arrangör: Renhållningen Kristianstad

 

Hur ökar vi cyklingen i Kristianstad?

Tisdag 19/9 kl 13.00-15.00 ca på Rådhus Skåne

Som en del av Framtidsveckan arrangerar Cykelfrämjandet Kristianstad en föreläsning med efterföljande workshop på temat ”Hur ökar vi cyklingen i Kristianstad?”.

Att använda cykel till vardagstransporter är hållbart både socialt, ekonomiskt, miljömässigt och ur klimathänseende. Detta har Kristianstads kommun tagit fasta på i flera styrdokument som anger riktningen för kommunens fortsatta arbete med klimat och transporter, där man har ambitiösa mål om att cyklingen ska öka som en andel av transporterna inom kommunen. Ändå ökar inte andelen cyklande märkbart enligt resvaneundersökningarna.

Denna dag får vi en föreläsning av forskaren och läraren Till Koglin från Lunds universitet. För att hjälpa oss i Kristianstad att nå våra utsatta mål kommer Till att prata kring vilka faktorer som kan lyfta cyklingen i en kommun.

Efter föreläsningen håller vi en workshop där vi försöker applicera kunskaperna från föreläsningen på några utvalda objekt och fall i Kristianstad.

Arrangemanget är öppet för allmänhet, politiker och tjänstemän inom Kristianstads kommun är inbjudna. Antalet platser är begränsat, anmäl gärna ditt deltagande på denna länk så vet du att du får plats.

Arrangör: Cykelfrämjandet Kristianstad, Studiefrämjandet

 

Mer än en bisak

Tisdag 19/9 kl 14.00 på Urbana Hembygdsgården

Om binas betydelse för pollinering, biologisk mångfald och mycket annat. Det handlar både om vilda bin och honungsbin. Rikard Holst, hortonom och biodlare. Ulf-Peter Honoré, Studieledare och biodlare.

Arrangör: ABF Skåne Nordost

 

Förnybar energi för framtiden – batterier och system

Tisdag 19/9 kl 17-19 på Regionmuseet. Anmälan via Regionmuseets hemsida...

Länken till öppen föreläsning på Högskolan: (kl. 09.30-12.00 HKR, hus 14, sal 418 Världens energimöjligheter)

 

Tomas Kåberger
Tomas Kåberger

 

Professor Tomas Kåberger tänker i sin föreläsning prata om hur kostnader och användning har utvecklats i världens elsystem. Hur förnybar el nu kan ersätta fossila bränslen i transportsektorn och industrin och hur detta kan ske både direkt och via elektrobränslen. Därmed skapas också nya möjligheter att balansera elsystemet i alla relevanta delar av tidsskalan. Han kommer också att tala om hur förnybar el kostnadsmässigt kan konkurrera ut såväl fossila energislag som ny kärnkraft och hur utvecklingen av tekniker för energilagring tillsammans med flexibla, intelligenta energisystem leder till helt nya möjligheter att balansera ojämnheten i den förnybara elproduktionen. Dessutom kommer han att ge perspektiv bortom det rent tekniska och ekonomiska. Inte minst Rysslands centrala position i den icke förnybara kraftproduktionen utgör i sig ett stort, inte minst säkerhetsmässigt problem. Med tanke på situationen i Ukraina har detta aktualiserats på ett oerhört allvarligt sätt.

Tomas föreläser under dagen på Högskolan och på C4-energi samt på kvällen för allmänheten på Regionmuseet. Vid föreläsningarna på Högskolan och på C4-energi medverkar också  Anna Rozette  som är presschef på EU-kommissionen i Stockholm med en digital föreläsning om EUs gröna giv.

Arrangör: Högskolan Kristianstads, C4-energi, Europa Direkt Hässleholm, EU-kontoret Skåne Nordost, Energi- och klimatrådgivningen i Kristianstads kommun, Fridays for Future, Studiefrämjandet

 

Möjlighet att välja hållbar mat för planeten på flera restauranger

Hela veckan dvs 16-24/9: Möjlighet att välja hållbar mat för planeten på flera restauranger - se hela listan på Framtidsveckans hemsida.

Ett antal restauranger i Kristianstad kommun kommer under hela Framtidsveckan att erbjuda minst en rätt som kan betraktas som hållbar mat för planeten dvs följa WWFs kriterier för One Planet Plate för restauranger ((https://www.wwf.se/mat-och-jordbruk/one-planet-plate/#om-one-planet-plate). En måltid enligt One Planet Plate beaktar både klimat, dvs växthusgasutsläpp och andra planetära gränser såsom biologisk mångfald. 

Arrangör: Naturskyddsföreningen Kristianstad Bromölla, Studiefrämjandet Skåne-Blekinge i samarbete med WWF och lokala engagerade restauranger

Här är listan över restaurangerna med One Planet Plate

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.