Sunda byggmaterial

I byggmaterial ingår kemikalier som byggs in i våra hus och påverkar inomhusmiljön. När du bygger nytt eller renoverar är det därför bra att välja sunda byggmaterial.

I dagens byggmaterial ingår kemikalier som byggs in i våra hus. Inomhusluften blir belastad med en blandning av kemikalier från material och inredning. Byggnadens funktion är ju egentligen att vara en skyddande barriär mot omvärlden. Fast i dag är våra hem fyllda av farliga kemikalier som mjukgörare, lösnings-, flamskydds- och konserveringsmedel som avges från olika material.

Det vi bygger in i husen får vi sen i oss – genom inandning eller genom huden. Det går inte att vädra bort emissioner från byggkemikalier. Så länge källan finns kvar kommer luft att återförorenas. Därför är det viktigt att redan från början välja sunda byggmaterial.

Några byggmaterial som är särskilt viktiga att se upp med är limmer, fogmassor, träskyddsmedel, spånskivor och plaster. Exempel på ohälsosamma byggkemikalier är formaldehyd, mjukgörare från plastmattor, konserveringsmedel och biocider från färger och fogmassor. En annan luftförorenare är de vattenbaserade plastfärgerna. Även om det finns betydligt mer hälsofarliga ämnen i vissa andra produkter påverkar färgerna ändå inomhusmiljön då de appliceras över så stora ytor. Att välja rena naturmaterial är en bra utgångspunkt för att undvika kemikalier.

Det lönar sig på många sätt att tänka långsiktigt och välja produkter som är bra för hälsan, miljön och ekonomin när man målar och bygger. Här får du några tips på hur du kan välja produkter för att göra mer giftfria val av byggmaterial.

När du renoverar eller bygger nytt:

 • Använd dig av farosymboler och säkerhetsdatablad
  Fråga i bygghandeln eller färgbutiken efter säkerhetsdatablad för produkter om du känner dig osäker på om den produkt du vill använda är säker. Titta efter farosymboler och faroangivelser på produkten.
 • Välj i första hand papperstapeter till väggar inomhus
  Papperstapeter är ett bra miljöval jämfört med plasttapeter och färg.
 • Välj så giftfri färg, olja eller bets när du målar
  Välj naturliga färger utan farliga tillsatser och allergiframkallande ämnen.
 • Tvätta fasaden och förläng livslängden på färgen
  Tvätta fasaden när du upptäcker påväxt av mögel och alger på färgen. Tvätta med vanligt såpvatten så fort du kan så att svamp och alger inte hinner få så starkt fäste.
 • Välj bort fogmassor och fogskum
  Prova att använda alternativa metoder istället för fogskum. Om du trots allt väljer att använda fogskum, kolla upp vad de innehåller och välj ett som är fritt från isocyanater med mera.
 • Använd giftfria golv
  Välj bort PVC-golv och använd något av de golvmaterial som inte innehåller mjukgörande ftalater.
 • Skippa tryckimpregnerat virke.
  Det finns alternativ! Förebygg för att undvika fukt. Prova använda material som kärnvirke och lärk eller värmebehandlat, linolje- eller kiselimpregnerat trä. Kolla upp vad som går att beställa på byggmarknaden och ta reda på vad som fungerar bäst i den miljön där du ska använda virket.
 • Använd giftfria byggskivor
  Välj byggskivor utan skadliga limmer och tillsatser.
 • Använd BASTA för att hitta bra produkter
  Förbered dig inför besöket i byggvaruhuset genom att ta reda på vad som finns i BASTA:s databas. Där kan du söka efter byggprodukter som klarar BASTA:s kemikaliekrav.
 • Lämna in överblivna färger och byggkemikalier som farligt avfall
  Burkar med färgrester ska behandlas som miljöfarligt avfall. Lämna dina färgrester till kommunens insamling för farligt avfall. Rester med förtunning, lacknafta etc. från penseltvätt ska också lämnas in här.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.