Hushållet

Miljö- och hälsoskadliga ämnen finns i stort sett i allting omkring oss i vardagen – i mat, kläder, möbler, elektronik, hygienprodukter och leksaker. Som konsument kan det vara svårt att veta hur farligt det är med olika kemikalier i varor och hur man kan minska riskerna. Här får du några tips.

I projektet ”Kemikaliebanta för en giftfri vardag”. deltog 15 hushåll som fick råd och olika uppdrag att prova i vardagen.  Vill du också kemikaliebanta i din vardag? I så fall kan du läsa mer här om några av de råd som deltagarna fick eller delade med varandra. Att läsa dem kan ge dig en bra start för att minska exponeringen av farliga kemikalier i din hemmiljö. Det går inte att göra allt från början, men prova gärna att följa några av råden.

Projektet Kemikaliebanta för en giftfri vardag genomfördes med stöd av Region Skånes miljövårdsfond. 

Kemikalieappen

Prylar som du använder i din vardag, exempelvis mobiltelefoner, heminredning och kläder, kan ibland innehålla farliga ämnen. Med Kemikalieappen kan du ta reda på om och i så fall vilka av dessa ämnen en vara innehåller. Det kan hjälpa dig att göra medvetna och kemikaliesmarta val när du handlar. I Länkar i Relaterad Information finns en länk till information om hur du laddar ner Kemikalieappen.

Viktig info från Kemikalieinspektionen

Användningsvillkoren skärps för musmedel med alfakloralos
Kemikalieinspektionen har beslutat att skärpa användningsvillkoren för musmedel som innehåller ämnet alfakloralos. Detta sker efter ett ökat antal förgiftningar av bland annat katter. Enligt de nya villkoren får medel med alfakloralos bara användas yrkesmässigt efter avklarad utbildning och produkten får inte användas i miljöer där katter kan förväntas förekomma. Döda möss ska samlas in. De nya villkoren gäller omedelbart för både försäljning och användning. 

Produkter avsedda för bekämpning av råttor tillhör behörighetsklass 1 So. Detta betyder att de bara får användas av utbildade yrkesmässiga användare med särskilt tillstånd. Tillståndet utfärdas av Folkhälsomyndigheten eller Arbetsmiljöverket, beroende på vilken plats det är som ska skyddas från råttor. Den som yrkesmässigt använder bekämpningsmedel mot råttor kan därför behöva tillstånd från både Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket.

Är syftet att skydda bostäder eller lokaler för allmänna ändamål från råttor, krävs tillstånd från Folkhälsomyndigheten. Arbetsmiljöverket ger tillstånd då syftet är att skydda andra platser än bostäder eller lokaler för allmänna ändamål. Exempel på sådana platser, där användning kräver tillstånd från Arbetsmiljöverket, är lagerlokaler, restaurangkök, fabriker och djurstallar dit allmänheten inte har tillträde.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.