Kemikalier

Många av de saker vi omger oss med innehåller kemikalier. De ingår i material som produkterna är tillverkade av. Men de kan också vara tillsatta för att uppnå en viss funktion. Det finns mycket du kan göra för att handla kemikaliesmart och minska spridningen av farliga kemikalier.

Kemikalier finns i vår vardag både i rena kemikalieprodukter och i andra varor.
Kemikalier finns i vår vardag både i rena kemikalieprodukter och i andra varor.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.