Prislista lantmäteriförrättning

Kostnaden för en lantmäteriförrättning kan antingen debiteras enligt löpande räkning eller vara ett överenskommet fast pris när så är möjligt.

För förrättningar som debiteras enligt löpande räkning finns tre timtaxor (taxorna gäller från och med den 1 september 2021):

Nuvarande taxa:

  • Erfaren förrättningslantmätare: 1700 kr/timme
  • Kart- och mätningsingenjör: 1500 kr/timme
  • Biträdande handläggare: 800 kr/timme

Kvällstid (efter 18.00) och helg, efter överenskommelse, tillkommer 300-600 kr/h på ovanstående priser.

Typ av förrättning

Priset avgörs av förrättningens omfattning. Typ av förrättning och storlek på berörd fastighet eller fastighetsdel, liksom eventuella problem eller svårigheter som komplicerad fastighetsindelning, oklart planläge, belastande rättigheter, tekniska svårigheter vid mätning eller att sakägarna inte är överens har betydelse. Ibland kan olika hinder medföra att en förrättning som sökts inte kan genomföras. Då debiteras det arbete som redan utförts.

När förrättningen avslutats skickas en räkning till dig. Räkningen ska betalas inom 30 dagar. Alla förrättningstjänster är momsfria.

Kontakta oss när det gäller frågor om fakturering.

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.