Markering av gräns
Markering av gräns

Ansökan om lantmäteriförrättning

Lantmäteriförrättningen påbörjas genom att behörig fastighetsägare, köpare eller rättighetshavare skriftligen ansöker om förrättning hos lantmäterimyndigheten.

Kontakta oss gärna innan du skickar in din ansökan så kan vi göra en bedömning om det är möjligt att genomföra den tänkta förrättningsåtgärden eller om det finns några hinder. Ansökan görs på en blankett som kan hämtas hos medborgarcenter i Rådhus Skåne på Västra Storgatan 12, eller här:

Blanketterna är i PDF-format. För att läsa dem måste du ha gratis-programmet Acrobat Reader installerat.

Blanketterna kan skrivas ut och efter underskrift skickas till lantmäterimyndigheten tillsammans med de övriga handlingar som ska bifogas ansökan. Ansökan kan inte göras via e-post eller fax eftersom det krävs underskrift. Ansökan tillsammans med övriga handlingar skickas till:

Lantmäterimyndigheten i Kristianstads  kommun  

291 80 Kristianstad

Till ansökan bör det bifogas en karta. Denna kan skrivas ut genom att klicka på länken "Kristianstadkartan" eller genom att trycka på Kartor och Kristianstadkartan i menyn. Gör en sökning på din fastighet eller adress. Tänd lagret fastighetsindelning i menyn under fliken "Bygga och bo". Under fliken "Fler verktyg" är det möjligt att markera eller mäta i kartan. OBS! Kartredovisningen har inte rättsverkan. Viss osäkerhet kring redovisade fastighetsgränsers exakta läge kan förekomma.

Kristianstadkartan innehåller bland annat fastighetsindelningen och detaljplaner i Kristianstads kommun.

Vanliga frågor

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.