Arkiv och ritningar

För att få bygglovsritningar kan du kontakta oss så hjälper vi dig. Äldre ritningar och förrättningsakter kan du söka efter i webbtjänsten Min fastighet.

Bygglovsritningar

Medborgarcenter kan hjälpa dig ta reda på om det i vårt arkiv finns ritningar över byggnader på en viss fastighet. Du kan få ritningar antingen som papperskopia eller via e-post.

Lantmäteriförrättningar

Kristianstad 1678
Kristianstad 1678 , väster är uppåt i denna bild

Det kommunala lantmäteriets förrättningsakter finns skannade och sökbara via tjänsten Min fastighet som som tillhandahålls av Lantmäteriet. Här kan du söka information om din egen fastighet. Det finns även möjlighet att se äldre äldre förrättningar och kartor via tjänsten Historiska kartor. Dessa är sökbara mellan åren 1628 (när det svenska lantmäteriet bildades) fram till 1927.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.