Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.
Äldre välhävdade gränser kring en samfälld väg
Äldre välhävdade gränser kring en samfälld väg

Fastigheter och lantmäteri

Om du har frågor som rör fastigheter i Kristianstads kommun till exempel vem som äger en fastighet, om det finns något servitut, var fastighetsgränsen går eller om du vill nybilda eller ändra fastigheter är du välkommen att kontakta lantmäterimyndigheten.

En fastighet består oftast av ett eller flera avgränsade områden på marken. Till en fastighet kan höra byggnader, skog, vatten med mera. All mark är indelad i fastigheter, som alla har en särskild beteckning. De flesta fastigheter är en yta på marken, men en fastighet kan också vara under jord (som ett garage) eller ovanför marken (en ägarlägenhet i ett bostadshus är ett exempel på en tredimensionell fastighet). Skiljelinjen mellan fastigheter är en fastighetsgräns som går mellan gränspunkter.

Lantmäteriförrättning

Fastigheter växlar ständigt ägare. Hela fastigheter säljs eller ärvs, någon vill bilda en ny fastighet av en del av en annan fastighet eller lägga samman några små fastigheter till en stor och så vidare. Förändringar av fastighetsindelningen sker genom lantmäteriförrättning. Genom en lantmäteriförrättning kan fastighetsägare också samverka kring gemensamma behov, ändra och bilda rättigheter och bestämma var fastighetsgränser går.

Vi handlägger lantmäteriförrättningar som avstyckning, fastighetsreglering och fastighetsbestämning inom Kristianstads kommun. Om din fastighet ligger utanför Kristianstads kommun ska du vända dig till det statliga Lantmäteriet.

Om du har enklare frågor eller vill lämna in din ansökan kan du göra det i vårt medborgarcenter i Rådhus Skåne.

Ansökan om fastighetsreglering, avstyckning, klyvning och sammanläggning kan nu göras digitalt med hjälp av E-legitimation, länk finns nedan.

Vill du kontakta någon av oss på lantmäteriet rekommenderar vi att du ringer under telefontiden och bokar tid för ett möte.

Vanliga frågor

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.