Energi- och klimatrådgivning

Kommunal energi- och klimatrådgivning ger lokal, opartisk och kostnadsfri rådgivning om energieffektivisering och förnybar energi till hushåll, små och medelstora företag, bostadsrättsföreningar och organisationer.

Svalka dig i frysen? Ring energi- och klimatrådgivaren om du vill ha tips på hur du svalkar dig i sommarvärmen.
Svalka dig i frysen? Ring energi- och klimatrådgivaren om du vill ha tips på hur du svalkar dig i sommarvärmen.

Rådgivning till privatpersoner

Rådgivningen till privatpersoner görs via e-post, telefon, besök i Rådhus Skåne eller som hembesök efter överenskommelse. Rådgivningen rör all energianvändning i hemmet, från uppvärmning till belysning, ventilation och transporter.


Rådgivning till företag och föreningar

Rådgivning till företag, organisationer och föreningar kan göras som platsbesök med genomgång av verksamheten. Rådgivningen anpassas naturligtvis efter typen av verksamhet, exempelvis processindustri, lantbruk, handel eller idrottsföreningar med egna lokaler.

Föredrag med energitema

Är ditt företag eller din förening intresserad av att få en föreläsning på energitema? Kontakta energirådgivaren och diskutera lämpligt upplägg. Står ni för lokal och inbjudan så ställer rådgivaren upp kostnadsfritt, i mån av tid. 

Övergripande rådgivning

Rådgivningen som ges är övergripande. Den omfattar inte besiktningar, mätningar, injustering av system eller liknande. Rådgivaren får inte konkurrera med privata företag på detta område. Rådgivningen är oberoende. Inga enskilda installationsfirmor eller särskilda fabrikat eller modeller av exempelvis värmepumpar får rekommenderas vid rådgivning. Rådgivningen regleras genom Förordning (2016:385) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning.

Mer tips hos Energirådgivarna

Vill du ha handfasta energispartips redan nu kan du läsa mer på Energirådgivarna i Skånes hemsida. Där finns energispartips om uppvärmning, ventilation, belysning och annat som rör din hemmiljö. Se länk under relaterad information.

Vanliga frågor

  • Vad beror de höga elpriserna på?

   Under den hösten och vintern 2021/2022 har vi haft ovanligt höga elpriser i Skåne. Det beror på flera olika faktorer.

   Det bor många människor i Skåne och vi har många energikrävande industrier samtidigt har vi inte mycket lokal elproduktion. Det betyder att vi behöver köpa in majoriteten av energin som vi behöver.

   Vi är också kopplade till den europeiska elmarknaden och påverkas när priset förändras. Under hösten och vintern påverkades elpriset främst av att priset på naturgas i Europa var högt.

   Allt eftersom vi får in mer förnybar energi i vårt energisystem påverkas vi också av vädret. Vindkraften är direkt beroende av hur mycket det blåser och vattenkraften påverkas av nederbördsmängder.

   Kombinationen av alla de här faktorerna har tillsammans lett till höga elpriser. Samtidigt har det förändrade omvärldsläget med kriget i Ukraina bidragit till osäkerheter och ökade priser. 

  • Är det lönsamt med solceller?

   Det beror på vilka krav man har på återbetalningstid, vad man betalar för elen idag och vad man kan sälja elen från sin solcellsanläggning för när man levererar ut el på nätet.

   Det är svårt att sia om hur framtidens ekonomiska styrmedel och elpris kommer att utveckla sig. Idag finns det ett skatteavdrag på 60 öre/kWh som alla som betalar skatt kan ta del av. Det gäller dock max 30 000 kWh såld el per år.

   Priset på en nyckelfärdig solcellsanläggning är ca 40 000 kr i fast kostnad, plus 4000 kr per solcellspanel. En solcellspanel har en effekt på ca 300 Watt och producerar ca 300 kWh/år i ett optimalt söderläge utan skuggning. 1 januari 2021 kan du få avdrag på 15 % på kostnader för material och installation av solceller.

   Man räknar med att solcellspaneler håller omkring 30 år, en växelriktare håller ungefär 15 år.

  • Finns det bidrag att söka för olika energieffektiviseringsåtgärder?

   I dagsläget finns det inga särskilda bidrag för privatpersoner att söka för energieffektiviseringsåtgärder som att byta ut oljepannan, tilläggsisolera vinden eller byta fönster. Däremot finns det följande bidrag riktade mot privatpersoner:

   För företag finns olika typer av bidrag för energieffektiviseringsåtgärder och klimatinvesteringar, exempelvis Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet och Jordbruksverkets stöd till förnybar energi.

  • Vilken värmepump ska jag ha i mitt hus?

   Det är en fråga som kräver tilläggsinformation som:

   • Vilken typ av hus gäller det?
   • Hur gammalt är huset?
   • Vilket uppvärmningssystem finns idag?
   • Hur fördelas värmen i huset?

   Kontakta din kommunala energi- och klimatrådgivare för att reda ut begreppen.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.