Energi- och klimatrådgivning

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen riktar sig till privatpersoner, företag, föreningar och organisationer. Rådgivningen är gratis och oberoende från ekonomiska intressen.

I Kristianstad finns en elbilspool som både privatpersoner och företagare kan gå med i. Bilarna laddas dessutom med el från solen.
I Kristianstad finns en elbilspool som både privatpersoner och företagare kan gå med i. Bilarna laddas dessutom med el från solen.

Rådgivning till privatpersoner

Rådgivningen till privatpersoner görs via mail eller telefon. Du kan även träffa rådgivaren i Rådhus Skåne efter överenskommelse. Rådgivningen rör all energianvändning i hemmet, från uppvärmning till belysning, ventilation och transporter.


Rådgivning till företag och föreningar

Rådgivning till företag, organisationer och föreningar kan göras som platsbesök med genomgång av verksamheten. Rådgivningen anpassas naturligtvis efter typen av verksamhet, exempelvis processindustri, lantbruk, handel eller idrottsföreningar med egna lokaler.

Föredrag med energitema

Är ditt företag eller din förening intresserad av att få en föreläsning på energitema? Kontakta energirådgivaren och diskutera lämpligt upplägg. Står ni för lokal och inbjudan så ställer rådgivaren upp kostnadsfritt, i mån av tid. 

Övergripande rådgivning

Rådgivningen som ges är övergripande. Den omfattar inte besiktningar, mätningar, injustering av system eller liknande. Rådgivaren får inte konkurrera med privata företag på detta område. Rådgivningen är oberoende. Inga enskilda installationsfirmer eller särskilda fabrikat eller modeller av exempelvis värmepumpar får rekommenderas vid rådgivning. Däremot kan man hänvisa till olika oberoende tester som gjorts, exempelvis av Energimyndigheten. Rådgivningen regleras genom Förordning (2016:385) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning.

Mer information

Vill du ha handfasta energispartips redan nu kan du läsa mer på Energirådgivarna i Skånes hemsida. Där finns energispartips om uppvärmning, ventilation, belysning och annat som rör din hemmiljö. Se länk under relaterad information.

Vanliga frågor

  • Vilken värmepump ska jag ha i mitt hus?

   Det är en fråga som kräver tilläggsinformation som:

   • Vilken typ av hus gäller det?
   • Hur gammalt är huset?
   • Vilket uppvärmningssystem finns idag?
   • Hur fördelas värmen i huset?

   Kontakta din kommunala energi- och klimatrådgivare för att reda ut begreppen.

  • Finns det bidrag att söka för olika energieffektiviseringsåtgärder?

   I dagsläget finns det inga särskilda bidrag för privatpersoner att söka för energieffektiviseringsåtgärder som att byta ut oljepannan, tilläggsisolera vinden eller byta fönster. Däremot finns det följande bidrag riktade mot privatpersoner:

   Statligt solcellsstöd (Även för företagare och organisationer)

   För företag finns olika typer av bidrag för energieffektiviseringsåtgärder och klimatinvesteringar, exempelvis Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet och Jordbruksverkets stöd till förnybar energi.

  • Är det lönsamt med solceller?

   Det beror på vilka krav man har på återbetalningstid, vad man betalar för elen idag och vad man kan sälja elen från sin solcellsanläggning för när man levererar ut el på nätet.

   Det är svårt att sia om hur framtidens ekonomiska styrmedel och elpris kommer att utveckla sig. Idag finns det ett skatteavdrag på 60 öre/kWh som alla som betalar skatt kan ta del av. Det gäller dock max 30 000 kWh såld el per år.

   Priset på en nyckelfärdig solcellsanläggning är ca 15 000-18 000 kr/ installerad kW. ROT-avdrag ges med 30 procent på arbetskostnaden. Man kan även söka statligt stöd som motsvarar 30 procent av den totala investeringskostnaden.

   Man räknar med att solcellspaneler håller omkring 30 år, en växelriktare håller ungefär 15 år.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.