Elnät och elhandel

I Kristianstads kommun finns sex olika elnätsägare. C4 Elnät, Brittedals elnät ekonomisk förening, Olseröds elektriska distributionsförening, Mellersta Skånes kraft, Olofströms Kraft Nät AB och EON elnät AB.

Elnätet i Kristianstads kommun ägs av sex olika elnätsföretag
Elnätet i Kristianstads kommun ägs av sex olika elnätsföretag

Flera olika elnätsbolag i Kristianstads kommun

Som elkonsument är man bunden till nätägaren på den geografiska plats där man vill bo eller bedriva sin verksamhet. Man kan bara välja om man vill vara påkopplad på elnätet eller inte.

Kommunen har sex elnätsägare :

  • C4 Elnät, äger elnätet i Kristianstads och Åhus tätorter. Ingår i det kommunala bolaget C4 Energi
  • Brittedals elnät ekonomisk förening, äger ett mindre elnätsområde vid Bjärlöv/Övarp
  • Olseröds elektriska distributionsförening, äger ett mindre nät i och omkring Olseröd och Maglehem i den södra delen av kommunen.
  • Mellersta Skånes Kraft, äger elnät kring Linderöd
  • Olofströms Kraft Nät AB, äger elnät i de nordöstra delarna av kommunen.
  • EON elnät äger elnätet på övriga områden i Kristianstads kommun.

Köpa el

Du är fri att handla el från vilket elhandelsföretag som helst. Det finns flera olika sidor på internet som hjälper dig att hitta el till bästa pris och till rätt bindningstid. Ett exempel är Energimarknadsinspektionens sida Elpriskollen. Länk hittar du under relaterat material.

När du flyttar

Vid en flytt behöver du kontakta elnätsägaren på den nya adressen. Ofta blir du då satt som kund hos ett av elnätsbolaget utvalt elhandelsbolag. Om du inte aktivt väljer elhandelsavtal riskerar du att få betala dyrt för elen i ett så kallat anvisat avtal.

Det är därför klokt att göra ett aktivt val både när det gäller vilket bolag du vill köpa elen av och vilken typ av avtal du ska ha. För mera information om elhandel och elnät kan du kontakta din kommunala energi- och klimatrådgivare.

Om du står som abonnent på den adress du ska flytta ifrån behöver du även kontakta elnätsägaren på den adressen och det elhandelsbolag du har avtal med där för att säga upp dina avtal.  

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.