Djur och lantbruk

Många uppskattar att ha husdjur eller häst. Dessutom finns det många djur inom lantbruket. Att vara djurägare innebär ett ansvar för att djuren mår bra och att visa hänsyn till omgivningen.

Som kommun har vi ansvar för att kontrollera miljöskyddet på lantbruken. Det gäller främst frågor kopplade till hantering av gödsel, avfall och kemiska bekämpningsmedel. Vi ansvarar även för tillsynen när det gäller störningar från djur, exempelvis i form av ljud och lukt. För att hålla djur som inte är sällskapsdjur inom detaljplanelagt område behöver du tillstånd.

Länsstyrelsen gör djurskyddskontroller runt om i länet. De arbetar både med förebyggande kontroller av hur djur inom lantbruk har det och med uppföljning av anmälningar om misstänkta djurskyddsbrott.

När det gäller tillstånd för att driva näringsverksamheter med djur, till exempel hunddagis eller zoobutik ska du kontakta till länsstyrelsen.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.